CHP 'çoklu baro' için AYM’ye başvuruda bulundu

CHP 'çoklu baro' için AYM’ye başvuruda bulundu
CHP, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada kanun yürürlüğe girer girmez Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapacağını açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptaline ilişkin dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sundu.

Altay, şöyle konuştu; 

"Anayasaya yürütme organı olarak da, yasama organı olarak da uymak zorundayız. Bizim AYM'ye başvurumuz adil yargılamanın ortadan kaldırılmasına yönelik anayasanın kimi maddelerine açıkça aykırı olan ''Çoklu Baro Yasası'nın'' iptali içindir.

Biz bu 26 maddenin 21'inin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. Meclis içtüzüğüne göre Meclis'e gelen bir teklifin 48 saat geçmeden komisyonun toplanması mümkün değildir. Bu teklif 48 saat geçmeden komisyonda gündem edilmiştir. İçtüzük açıkça çiğnenmiştir. Bu eylemli içtüzük ihlalidir. Bu nedenle kabul edilen teklifin tamamının iptalini istedik.

Baroların temel görevi hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Dünyada aynı yargı çevresinde birden fazla baronun örneği yoktur. İstanbul'da 23 baro olabilir, Ankara'da 8, İzmir'de 4 baro kurulabilir bu yasaya göre. Barolar arasında siyasi, ideolojik ve ekonomik rekabet; düzeni, disiplini ortadan kaldırabilir.

Ayrıca dinsel, ideolojik hatta yaşam tarzları üzerinden oluşacak barolar, adliyelerimizi çatışma merkezi haline getirebilir."

Altay, 'PKK, FETÖ baro kuracakmış, kursunlar' ifadesine cevap verdi

"Ben bunu yadırgamadım. Ama sayın Bahçeli'nin bu konuda hassasiyeti malumdur. Sayın Bahçeli, bu beyanın arkasında mıdır? 

Yargının adil ve tarafsız yapılması imkansızlaşacaktır. Bu da anayasanın 135 başta olmak üzere, 2'nci, 9'uncu,36'ncı ve 138'inci maddelerine aykırıdır. 15 ve ilişkili maddelerin iptalini bu sebeple istedik."

"Erdoğan, o terazinin kendini de tartacağını unutuyor"

"TBB'nin tüm illerden gelen delege sayısı 2'den üçe çıkarılıyor. Fakat 300 delegeyi bir delege temsil ederken, artık 5000 delegeye çıkarıyor. Bu da İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının temsil hakkını gasp ediyor. Bu üç ilde tüm avukatların yüzde 60'ı görev yapıyor, bu düzenlemeyle üç ildeki avukatların temsil oranı yüzde onun altına düşüyor. 

Temsilde adalet esastır. Ardahan Barosu'nun delege sayısı üçten dörde çıkıyor ama İzmir Barosu'nun delege sayısı 35'ten 5 'e düşüyor.  Ardahan Barosu'ndan gelen her bir delege 25 avukatı temsil ederken, İzmir Barosu'ndan gelen her delege 1900 avukatı temsil edecek. 

İlk defa başvurumuzun yüzde yüz kabul edileceğine dair bir inancım var. Yargının iddia ve hüküm makamı zaten Erdoğanın elinde. Şimdi de diyor ki, ben savunma ayağını da elime alacağım. Bu teklif kabul edilirse adliyeye nifak girecek, ülke kutuplaşacak. Erdoğan adaletin terazisiyle oynuyor. Bir gün Erdoğan o terazinin kendini de tartacağını unutuyor. Ayarı bozulmuş terazi en çok Erdoğan'a zarar verecekti."

Ayasofya tartışmaları

"Atatürk'e hakaretin bedeli ağır olur. Ben sayın Bahçeli'nin, Atatürk'ü itham eden bu konuşmaya sessiz kalmasına ve PKK ve FETÖ Baro kuracakmış kursunlar kardeşim, sözlerine verecek cevabı olmamasına şaşırdım."

Şehit ve Gazi yakınları

"Baroları bölen Erdoğan, şimdi de 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ve gazileri bölmeye başladı. ''Şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum.'' diyor.  Yani Erdoğan'dan gönüllü bağışlarla toplanan 340 milyonu soranlar şehitlik ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olamamış oluyorlar."