Bu Karar Yüzlerce Memuru İlgilendiriyor! İhraç Edilen Doktorun Dosyasında Emsal Karar

Bu Karar Yüzlerce Memuru İlgilendiriyor! İhraç Edilen Doktorun Dosyasında Emsal Karar
Doktor H.G.Y. önce meslekten ihraç edildi. Sonra göreve iade edildi. Memuriyetinden kaynaklanan tüm haklarını aldı. Ancak iş yeri hekimliğinden kaynaklı geriye dönük maaşını alamadı. Yargıya taşınan olayda mahkeme, “Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı doğan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz” diyerek memurları ilgilendiren karara imza attı.

Doktor H.G.Y. önce meslekten ihraç edildi. Sonra göreve iade edildi. Memuriyetinden kaynaklanan tüm haklarını aldı. Ancak iş yeri hekimliğinden kaynaklı geriye dönük maaşını alamadı. Yargıya taşınan olayda mahkeme, “Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı doğan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz” diyerek memurları ilgilendiren bir karara imza attı.

İETT’de tabip kadrosunda memur olarak görev yapan doktor H.G.Y. İBB’de tabip kadrosunda memur olarak görev yapıyordu. 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından göreve iade edildi. İş yeri hekimi olarak görev yapan H.G.Y.’nin memuriyete ait tüm hakları ödendi. Ancak iş yeri hekimliği görevine dair herhangi bir ödeme yapılmadı. Y. iş yeri hekimliğinden kaynaklı haklarında kendisine ödenmesi için belediyeye başvuru yaptı. Ancak belediye iş yeri hekimliğinin ikinci bir görev olduğunu, fiili çalışma gerçekleştiğinde kazanılan mali bir hak olduğunu belirterek doktorun başvurusunu reddetti. Bunun üzerine doktor H.G.Y. idare mahkemesinde dava açtı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi OHAL Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilen davacının görevde olsaydı görevini ifa ederek bu görevler karşılığı ödenen tüm ücret ve ödemeleri hak edeceğinin açık olduğunu belirtti. “Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı davacı şahsında oluşan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmayacağını” vurgulayan mahkeme davacının kamu görevinden çıkarıldığı dönemde alması gereken işyeri hekimliğinin tarafına ödenmesine karar verdi. Kararda, “dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, dava konusu işlem sebebiyle davacının mahrum kaldığı maddi kayıpların dava açma tarihi olan 20 Eylül 2022 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine isteminin de kabulü gerekmektedir” denildi.

Kaynak:halktv.com.tr

Etiketler :