Bireysel emekliliğe yeni düzenleme

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım yönetmeliği değişti.

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Bireysel emekliliğe yeni düzenleme

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım yönetmeliği değişti. Cayma hakkını kullanıp sistemden ayrılanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik değişikliğiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’e (BES) otomatik katılımda bundan caymış ya da ayrılmış olanlara üç yıl içerisinde otomatik olarak bir kereliğine yeniden sisteme girme hakkı tanındı.

Değişiklikle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu süreyi bir yıla kadar kısaltma ya da beş yıla kadar uzatma yetkisi de tanındı.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının belirlenmesinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

Yönetmelik değişikliğinde, “Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasının son cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” denildi:

“İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa, fon dağılımı değişikliği ve emeklilik planı değişikliği hakları, 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılır.”

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.

İlgili yasalar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.