Bir bu eksikti! İmamlar psikolog olacak

Bir bu eksikti! İmamlar psikolog olacak
Diyanet, “Manevi Danışmanlık” projesi için Mesleki Yeterlilik Kurulu’na başvurdu

Diyanet, “Manevi Danışmanlık” projesi için Mesleki Yeterlilik Kurulu’na başvurdu. Ruh Sağlığı Platformu “Manevi Danışmanlık Meslek Standardı Taslağı”na tepkili: Din görevlilerinin ‘Sağlık ve sosyal hizmetler’ başlığı altında ele alınması kabul edilemez. Ruhsal hastalık ve bozukluğu olan bireylere faydadan çok zarar getirecektir.

Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Toplumsal yaşamın hemen her alanında söz sahibi olmaya çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında hastaneler, öğrenci yurtları ve cezaevlerine yönelik, “Manevi Danışmanlık” projesi başlattı. Diyanet personeli, proje çerçevesinde bu kurumlarda, “Manevi Danışmanlar” görevlendirildi. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan ve bilimsellikten uzak projede ısrarcı olan Diyanet, görevlendirmeleri meşru kılmak için Mesleki Yeterlilik Kurulu ile (MYK) ortaklaşa, “Manevi Danışmanlık Meslek Standardı” hazırladı.

Manevi danışmanların meslek standartlarını düzenleyen taslak metinde projenin amacı, “Hedef kitlenin fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve toplumsal sorunlarını aşmalarında fiziksel, psikolojik, ruhsal yaklaşımla etkin dinleme, iyileştirme ve kendisi hakkında kararlar almasını sağlamak” olarak açıklandı. Manevi danışmanlık için yapılan rol tanımının, ruh sağlığı alanındaki uzmanların rol tanımlarıyla örtüşmesi dikkati çekti. Çalışabilecekleri alanlar, “Sağlık tesisi, cezaevleri, sığınma evleri, öğrenci yurtları ve afet bölgeleri” olarak sıralanan manevi rehberin bazı görevleri ise “İman, ahlak, kuran okuma ve namaz kılma konularında danışmanlık yapmak. Olumsuzluklar karşısında dini başa çıkma yöntemleri kullanarak danışmanlık yapmak” şeklinde tanımlandı.

LİYAKAT VURGUSU

Uzmanların tepkisini çeken taslak metin, onay için MYK’ye sunuldu. Kamu kurumları, özel kurumlar ve gerektiğinde afet bölgelerinde çalışabilen manevi danışmanlar, “Sağlık ve sosyal hizmetler sektörü”nde tanımlansa da Diyanet’in metninde bu sınıflandırma, “Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları” olarak yapıldı. Ruh Sağlığı Meslekleri Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurulu ortaklığıyla hazırlanan, “Manevi Danışmanlık Meslek Standardı Taslağı”na tepki gösterdi. Platform, psikolojik yardım ve desteğin olmazsa olmazının psikoloji ve patoloji bilgisi olduğunun altını çizdi.

FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRİR

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği’nden oluşan platform, destek hizmetinin psikoloji ya da psikopatoloji bilgisi olmayan kişilerce yürütülmesinin, hastalığın kişiyi olumsuz etkilemesine yol açacağını vurguladı. Din görevlilerinin, “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında ele alınmasının kabul edilemeyeceğini bildiren platform yetkilileri, şu ifadelerle tepki gösterdi: “Bu durum, ruh sağlığı alanında sözde yeni meslekler türeterek ülkemizde incinebilir gruplara, çocuklara, gençlere, engellilere, ruhsal zorluk, ruhsal hastalık ve bozukluğu olan bireylere faydadan çok zarar getirecektir. Biz ruh sağlığı meslek dernekleri olarak Diyanet ve MYK tarafından hazırlanan ‘Manevi Danışmanlık’ meslek standardı taslağını kabul etmiyoruz ve bu haliyle geçmesi durumunda mesleki sınırlarımız adına yasal yollara başvuracağımızı bildiriyoruz.”