Başbakan Yıldırım, Cumhuriyet'e tazminat davası açtı

Başbakan Yıldırım, Cumhuriyet'e tazminat davası açtı
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayınlanan oğullarının da adı geçen Paradise Belgeleri için kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla gazeteye 500 bin liralık manevi tazminat davası...

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayınlanan oğullarının da adı geçen Paradise Belgeleri için kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla gazeteye 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ALGI OLUŞTURMAK VE KASITLI HABER İDDİASI

Yıldırım, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet'in internet sitesinde 6 Kasım'da sürmanşetten "Yerli ve milli değil", 7 Kasım'da ise "Hükümetin başı vergiden kaçıyor" ve 8 Kasım'da "Bir yalan var ama…" başlıklı haber yapıldığı aktarıldı. Dava dilekçesinde söz konusu haberlerin ,"Toplumda yanlış ve yanlı algı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı ve açık şekilde aşağılama ve alay kastıyla hazırlandığı" iddia edildi.

Binali Yıldırım'ın oğullarının saygın iş adamları oldukları belirtilen dilekçede, "Davalılarca neşredilen basılı ve sanal yayın organlarıyla sürekli ve sistemli bir şekilde sayın Başbakınımız ve oğulları hakkında yapılan sözde haberler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalan ve çarpıtma haberlerle, tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtıp Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede "Binali yıldırım'ın siyasete atılmadan önce denizcilik sektöründe faaliyet gösterdiği ancak siyasete atıldıktan sonra şirketlerini ve tüm ticari işlerini çocuklarına devrettiği" belirtilirken, "Malta’da off-shore veya başka nevide bir şirketi de olmadığı" da ifade edildi. Son olarak, yıldırım için 250 bin, Erkam ve Bülent yıldırım için 125'er bin lira manevi tazminat talep edildi.

BAŞBAKANIN AÇTIĞI DAVANIN DİLEKÇESİNDEKİ İFADELER ŞÖYLE:

"Sayın Binali Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti Başbakanıdır. Başbakan olarak görevlendirildiği 24 Mayıs 2016 tarihinden önce de Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır. Cumhuriyet tarihinin en uzun görev yapan Ulaştırma Bakanı olmuştur. Bütün bu hizmet süreleri içinde önceliği milletine hizmet etmek olmuştur.

Müvekkilimin her icraatı halkın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Gerek Başbakan gerekse Ulaştırma Bakanı olarak ülkeye hizmet ettiği alanında ve sürede Türkiye'ye çağ atlatmış, sadece ülkemizde değil, dünyada da hayranlık uyandıran eserli ülkemize kazandırmıştır. Müvekkillerim Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım ise saygın iş adamlarıdır.

Davalılarca neşredilen basılı ve sanal yayın organlarıyla sürekli ve sistemli bir şekilde Sayın Başbakınımz ve oğulları hakkında yapılan sözde haberler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalan ve çarpıtılmış sözde haberler ile tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenilmektedir.

Haberin sunuluş tarzından 'sanki' bir sır perdesinin aralandığı, bir usulsüzlüğün ortaya konulduğu izlenimi verildiği belirtilen dilekçede, "Haberin sunuluşundan gizli olayların ortaya çıkartıldığı izlenimi verilirken, bilinmelidir ki iş bu kayıtlar Malta Ticaret Sicilinde aleni olarak yayımlanan kayıtlardır. Bir gizlilik, bir usulsüzlük mevcut değildir. İş bu kayıtlara isteyen herkes çok rahatlıkla internet üzerinden dahi ulaşabilmektedir.

Müvekkillerimiz Sayın Erkam Yıldırım ve Sayın Bülent Yıldırım’ın veya akrabalarının Malta’da ticari şirket kaydının olmasında da yasal bir engel bulunmamaktadır. Ticaret ile uğraşmak isteyen her sıradan vatandaş gidip Malta’da bir şirket kurup ticari faaliyet gösterebilir. Aynı zamanda ihracat veya ithalat yoluyla uluslararası arenada faaliyet gösteren her şirket işlerinin takibi noktasında bu tür merkezi yerlerde acente veya irtibat ofisi açmakta, hatta merkezini buralara dahi taşımaktadır.

Ancak, tüm bunların müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım ile bir ilgisi bulunmamakla birlikte, ifade edildiği üzere oğullarının veya akrabalarının bir şirket açmasına veya ticari faaliyette bulunmasına engel bir yasal durum da söz konusu değildir.  Örneğin, Hawke Bay Marine adlı şirketin 2007 yılından itibaren inaktif (pasif) / kapalı olmasına rağmen sanki büyük ticari işler yapıyormuş gibi servis edilmiştir. Oysaki halkı doğru bilgilendirmek isteyen bir gazetecinin aynı şekilde iş bu şirketin 2007 yılından itibaren faaliyet göstermediği konusunda da haberinde yer vermesi beklenirdi.

İş bu haberde de müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın açıklamaları karalama amacı ile saptırılmıştır. Şöyle ki; Sayın Başbakan oğullarına 'Devletle iş yapmayacaksınız' şeklindeki tavsiyesini çarpıtmak adına bu defa, kamudan ihale alan bazı şirketleri müvekkilimiz Sayın Erkam Yıldırım ile ilişkilendirmek istemişlerdir.

Ancak Sayın Mahkeme de bilmelidir ki, haberde belirtilen ORAS Denizcilik firması ile ne müvekkillerimin ne de akrabalarının bir ilgisi bulunmamaktadır. Öyle ki haberde Nova Warrior Ltd. firması ile Oras Denizcilik firmasının adreslerinin aynı olduğu ifade edilmiştir.

Ancak Nova Warrior Ltd. firmasının adresi 131 East Street, Valletta Malta olmakla, Oras Denizcilik firmasının adresi ise kamuya açık İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından da anlaşılacağı üzere İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Kesim Sk. Temaş Plaza No:1-3 D:13 Ümraniye/İstanbul’dur. Yine Oras Denizcilik firması ile müvekkillerimizin ortaklık, yöneticilik ve/veya idarecilik de dahil olmak üzere hiçbir şekilde bir bağlantısı bulunmamaktadır. Haberde kasıtlı olarak yanıltıcı belge sunulmakla sanki gerçekmiş algısı oluşturulmaktadır. Müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşası ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni bitirmiş, Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde (WMU) master öğrenimini tamamlamış olup gemi inşa yüksek mühendisidir, siyasete atılmadan önce denizcilik sektöründe faaliyet göstermiştir.

Ancak siyasete atılmasından sonra ise şirketlerini ve tüm ticari işlerini çocuklarına devretmiştir. Bir diğer ifade ile müvekkilimizin siyasete atılmasından sonra hiçbir ticari faaliyette bulunmadığı gibi ortağı, yöneticisi, idarecisi vesaire olduğu hiçbir ticari şirket de bulunmamaktadır ve yine açıkça belirtmek isterim ki müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın gerek siyasete girmeden önce ve gerekse siyasete girmesinden sonra günümüze kadar Malta’da off-shore veya başka nevide bir şirketi de olmamıştır.

Ancak yapılan haberler ile sanki müvekkilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın ticaret ile uğraşıyor, kamudan ihaleler alıyor, vergi kaçırıyor gibi çirkin isnat ve iftiralarda bulunulmuştur."

Etiketler :