Araştırma: Gençler arasındaki en güçlü eğilim merkez sol

“Yükseköğrenim Gören Z Kuşağı Seçmenlerinin Siyasi Kimlik Temelli Profil Analizi” araştırmasına göre, Z kuşağı arasındaki en güçlü eğilimin merkez sol olduğu kaydedildi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 25 Kasım 2021 12:11
Araştırma: Gençler arasındaki en güçlü eğilim merkez sol

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır öncülüğünde gerçekleştirilen “Yükseköğrenim Gören Z Kuşağı Seçmenlerinin Siyasi Kimlik Temelli Profil Analizi” isimli araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74'ü ekonomiden, yüzde 73'ü de hayatından memnun olmadığını belirtti.

Araştırmaya göre, Türkiye’de yükseköğrenim gören Z kuşağının kendilerini sosyo ekonomik açıdan %76,82’si kendilerinin ve ailelerinin ortanın altında ekonomik duruma sahip olduklarını ifade ediyor.

Gençler arasındaki en güçlü eğilim merkez sol

Araştırma sonuçlarına değinen Prof. Dr. Süphan Nasır, Z kuşağının Türk Siyasal Yelpazesinin uç noktalarından uzak daha merkez ve merkez sol siyaset anlayışına yakın olduklarını ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre genç seçmenlerin %21’i kendilerini merkez, %17’si merkez sağ ve %36’sı kendilerini merkez sol da konumlandırmaktadır. Gençler arasındaki en güçlü eğilimin merkez sol eğilim olduğu oldukça dikkat çekmektedir. Gençlerin %57’si kendisini merkez ve merkez sola konumlandırmaktadır.

Z kuşağının kendilerine fikren ve duygusal olarak yakın hissettikleri siyasi partiler ise şöyle:

Siyasi Parti

Kişi Sayısı

Yüzde %

Ak Parti

1280

17,21

CHP

2870

38,6

HDP

624

8,39

İYİ Parti

1212

16,3

MHP

1098

14,76

Diğer

351

4,72

Toplam

7435

100

Araştırma Türkiye genelinde 18 ile 28 yaş arasında yükseköğrenim gören 7435 katılımcı üzerinde yapılmıştır. Genç seçmenlerin fikren ve duygusal olaran en yakın hissettikleri siyasi parti sırasıyla CHP (%38,60), AK Parti (17,21%), İYİ Parti (%16,30), MHP (%14,76) ve HDP (%8,39).

Tekrar oy verme konusunda kararsızlar

Öte yandan araştırmaya katılan genç seçmenlerin oy verdikleri siyasi partilere tekrar oy verme eğilimlerine yönelik sorulara verdikleri cevaplar göre gençlerin %32,32’si oy verdikleri partiye tekrar oy verme konusunda kararsız yada olumsuz düşünce içinde oldukları görüldü.

Yüzde 17'si kendilerini stratejik seçmen olarak görüyor

Araştırmaya katılan genç seçmenlerin oy verme nedenlerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, Z kuşağının %16,35’i alternatifsizlik sebebi ile oy verdiklerini, %17,03’ü ise oy verdikleri siyasi partiler ile duygusal yakınlık kurmasalar dahi ideolojik olarak karşı durdukları partileri engellemek amacı ile oy verme eğiliminde olduklarını ifade etmektedirler. Bir başka ifade ile katılımcıların %17,03’ü kendilerini stratejik seçmen olarak ifade etmişlerdir.

Yüzde 18'i kendisini Atatürkçü olarak ifade ediyor

Z kuşağının siyasal eğilimlerine yönelik sonuçlar incelendiğinde, %18,12’si kendilerini Atatürkçü, %17’si kendilerini milliyetçi ve %13’ünün kendilerini muhafazakar olarak ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca %12,23 oranında demokrat ve %12,07 oranında kendilerini ulusalcı olarak konumlandırdıkları dikkat çekmektedir. Z kuşağının %52’si kendisini sol ve merkez sol olarak ifade ettiklerinden dolayı genç seçmenlerin çoğunluğunun Atatürkçü değerleri önemseyen, ulusalcı ve evrensel anlamda sosyal demokrat görüş ve yaşam tarzına sahip oldukları görülmektedir.

Genç seçmenin yüzde 72'si yaşamlarından mutsuz

Katılımcıların genel olarak yaşamlarından ve ekonomiden mutsuz oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılan 18 ile 28 yaş arası genç seçmenlerin %72,76 oranında genel olarak yaşamlarından mutsuz olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Ekonomiye ilişkin genç katılımcıların görüşleri sorulduğunda ise Z kuşağının %74,32 oranında ekonominin gidişatından mutsuz oldukları görülmektedir.