Anket Sonuçları Açıklandı: Gençler Arasında Muhafazakarlık Geriliyor

Anket Sonuçları Açıklandı: Gençler Arasında Muhafazakarlık Geriliyor
KONDA’nın gençlik araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre gençlerin yüzde 71’i eğitimden memnun olmadığını dile getirirken, yüzde 56’sı yurt dışında yaşamak istiyor. "İkinci Yüzyılın Eşiğinde Toplumsal Değerler ve Gençlik" araştırması sonuçlarına göre, gençler arasında muhafazakârlık düşüş gösteriyor.

Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi'nin öncülüğünde KONDA Araştırma işbirliğiyle yapılan "İkinci Yüzyılın Eşiğinde Toplumsal Değerler ve Gençlik" araştırması sonuçlarına göre, gençler arasında muhafazakârlık düşüş gösteriyor.

KONDA'nın gençlik araştırmasına göre gençlerin yüzde 71'i eğitimden memnun olmadığını dile getirirken, yüzde 56'sı ise yurt dışında yaşamak istediğini belirtiyor. Raporda bir başka dikkat çeken bilgiye göre ise gençler arasında muhafazakarlık da geriliyor.

Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi öncülüğünde, Konda Araştırma işbirliğinde yürütülen, “İkinci Yüzyılın Eşiğinde Toplumsal Değerler ve Gençlik” araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; 78 ilde 930’u 15-29 yaş aralığında olmak üzere 3 bin 147 kişiyle görüşülen araştırmadan çıkan sonuçlar şu şekilde: Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 15-24 yaş arası gençlerde Türkiye’deki eğitimden memnuniyetsizlik oranı yüzde 71. Gençlerin gelir seviyesi arttıkça Türkiye’deki eğitimden memnuniyet seviyesi de düşüyor.

gripin-konser-1-scaled.jpg

Gençler, kadın-erkek eşitliğinin yeterli seviyede olmadığı görüşünde. Her 10 gençten 4’ü, genç kadınların ise yarısı kadınların erkeklerle eşit imkânlara sahip olmadığını düşünüyor. Gençlerin yüzde 43’üne göre kadınlar erkeklerle eşit olanağa sahip değil. Bu oran genç kadınlarda yüzde 50’ye varıyor.

Gençlerin yüzde 56’sı imkânı olduğu takdirde yurtdışında yaşamak istiyor. 15-24 yaş arasında bu oran yüzde 60’a ulaşıyor. Modern gençlerin yüzde 62’si, geleneksel muhafazakârların da yüzde 50’si bu görüşte.

Gençlerin 3’te 2’si Türkiye’de ifade özgürlüğünün olmadığını düşünüyor. Yaş ortalaması arttıkça gelecekte daha iyi şartlara sahip olacağını düşünenler azalıyor. Gençler, “eşitlikçilik” ve “insan haklarını savunma”ya Türkiye geneline göre daha yüksek oranda öncelik veriyor.

“Hoşgörü ve tolerans”, “çalışkanlık” ve “bireyselcilik” ise Türkiye genelinin az farkla üzerinde. “Dürüstlük”, “gelenekselcilik”, “yerli/millilik” ve “misafirperverlik” görece önemini kaybeden değerler.

Gençlerin yüzde 44'ü kendini “Atatürkçü” olarak tanımlıyor. “Milliyetçilik” yanıtı yüzde 38 ile ikinci sırada yer alıyor. “Muhafazakârlık” yüzde 13 ile üçüncü sırada yer alsa da Türkiye geneline göre oransal olarak oldukça geride kalıyor. Benzer biçimde “İslamcı” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10'la Türkiye genelinin gerisinde.

Gençlerin yüzde 7'si kendisini sosyalist, yüzde 7'si ise ülkücü olarak tanımlıyor. Her 10 gençten 4’ünün “Cumhuriyet” denildiğinde aklına ilk gelen kelime “Atatürk” oluyor. Hem Türkiye geneline hem gençlere göre Cumhuriyetin en önemli değerleri “bağımsızlık”, “laiklik” ve “özgürlükçülük”. Hem Türkiye genelinde hem gençler özelinde her 5 kişiden sadece 1’i “özgürlükçülük” değerinin hayata geçtiğini düşünüyor.

"En çok neye önem verilmeli?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde oldu: - Güçlü ekonomi - Adaletin sağlanması - Dünya çapında eğitim - Sağlık imkânları - Liyakat - Toplumsal cinsiyet eşitliği - Çevrenin korunması.