Anayasa Mahkemesi, bazı kanun hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, bazı kanun hükümlerini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması...
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu görüştü.

Yüksek Mahkeme, hangi fiillere hangi disiplin cezalarının uygulanacağı, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkilerinin, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenmesini öngören kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu. İptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM, CHP'nin, 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini de değerlendirdi.

Buna göre, Yüce Divan'da yargılanacak askerler hakkında görev suçuyla ilgili soruşturma açılması halinde, görevden uzaklaştırılmaları yönünde alınacak kararlara yapılacak itirazın, Cumhurbaşkanı tarafından ‘kesin’ hükümle karara bağlanmasını öngören düzenleme Yüksek Mahkeme tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu.

AYM, ayrıca Erciş Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurusunu karara bağladı.

Yalan tanıklık yapanların, aleyhine tanıklık yaptıkları kimsenin süreli hapis cezasına mahkumiyeti halinde, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin başvurusunu da değerlendiren Yüksek Mahkeme, yabancıların bir işyeri, işletme veya meslek için çalışma izni talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden talepte bulunması halinde, bu talebin reddedileceğini öngören düzenlemeyi iptal etti.