AKP'den yargıya ilişkin yeni kanun teklifi

Hakim adaylığı sınavında başarı olunması için aranan 70 puan şartı geri geliyor. İstinaf yargılamasını basitleştiren ve etkinleştiren önemli düzenlemeler yapılıyor. İşte teklifin ayrıntıları...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
AKP'den yargıya ilişkin yeni kanun teklifi

AKP Ceza Muhakemeleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı’na sundu. 12 maddelik teklifte önemli düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, hakim adaylığı yazılı sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı tekrar getiriliyor. yani hakim adaylığı yazılı sınavından 70 puan alamayanlar başarılı sayılmayacak ve mülakata de çağrılmayacak.

İCRA İFLAS’TA TEMYİZ SINIRI YÜKSELDİ

İcra hukuk mahkemelerinden verilen kararlarla ilgili olarak temyiz sınırı 40 bin 000 TL'den 58 bin 800 TL'ye çıkarılıyor. Ve asliye hukuk ve iş mahkemelerindeki parasal sınırla eşitleniyor. 58 bin 800 TL olan temyize ilişkin parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı hükme bağlanıyor. Bu rakamın altında olan miktarlara ilişkin davalar, İstinaf’a üstündeki rakamlar ise Yargıtay’a temyiz edilebilecek.

İSTİNAFA ÇİFT HEYET

Teklifle kamuoyunda “İstinaf” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerindeki yargılamaları daha da etkinleştiren önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, istinaf daireleri yargılamaları hızlandırmak için çift heyetli çalışalabilir hale getiriliyor. İstinaf mahkemelerinin dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek ve oluşturulan diğer heyetlerin başkanı Kurul tarafından belirlenecek.

DOSYA ÜZERİNDEN KARARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Teklif ile İstinaf ceza dairelerinin duruşma açmaksızın dosya üzerinden karar verebileceği hallerin genişletilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, yaş küçüklüğü, yakın akrabalık ve etkin pişmanlık gibi cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi indirim veya cezasızlık sebeplerinin bulunmasına rağmen ilk derece mahkemesi tarafından cezasızlık veya indirime ilişkin karar verilmemesi halinde istinaf mahkemesince duruşma açılmaksızın hukuka aykırılığın düzeltilmesine karar verilebilecek.

YARGITAY’IN ONAMA KARARLARI DOĞRUDAN YEREL MAHKEMEYE

Mevcut sistemde Yargıtay’ın onama kararları üzerine ceza dosyaları kesinleşiyordu. Bu dosyalar önce İstinafa orandan da ilk derece mahkemesine infaz için gönderiliyordu. Teklif, bu kararların daha hızlı bir infaz süreci için istinaf atlanarak, doğrudan yerel mahkemeye gönderilmesini öngörüyor. İlgili Yargıtay dairesi kararın bir örneği sadece bilgi için istinafa gönderecek.

BOZMAYA UYMA KARALARI SADECE TEMYİZE GİDECEK

Yerel mahkemece verilen ve istinaf tarafından uygun bulan kararlar Yargıtay tarafından bozulması halinde, bozma kararı önce istinafa daha sonra ilk derece mahkemesine gönderiliyordu. Bu da yargı sürecinin gereksiz yere uzamasına neden oluyordu. Teklif ile bu kararlar artık İstinaf atlanarak, doğrundan ilk derece mahkemelerine gönderilecek. İlk derece mahkemesinin bozmaya yönünde verdiği kararlar ise istifa değil, doğrudan Yargıtay’a temyize gidecek. (Habertürk)