AKP 36 Vaadinin 28′ini Gerçekleştirmedi

AKP 36 Vaadinin 28′ini Gerçekleştirmedi
İcraat hükümeti olmakla övünen AKP hükümeti 2011 yılında verdiği 36 sözden 26'sını yerine getirmedi. Doğruluk Payı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2011 Seçim beyannamesinde 2015 ve öncesi için bitmesi planlanan...

İcraat hükümeti olmakla övünen AKP hükümeti 2011 yılında verdiği 36 sözden 26'sını yerine getirmedi.

 Doğruluk Payı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2011 Seçim beyannamesinde 2015 ve öncesi için bitmesi planlanan vaatleri inceledi.

Toplamda 36 vaatin sekizi tamamiyle gerçekleştirildi, süreci devam eden 7 vaadin 3 tanesinin yıl içinde gerçekleşmesi mümkün görünüyor. Ancak vaatlerin kalan yaklaşık yüzde 70′lik kısmı ise, 2015′e kadar tamamlanamamış ya da yıl içinde tamamlanabilmesi mümkün olmayan vaatlerden oluşuyor.

Tamamlanmayan vaatlerin büyük bölümü ekonomi ile ilgili, bir kısmı ise denizcilik, sağlık ve teknoloji konularında yer alıyor. Tamamlanan vaatlerin büyük bir kısmı da sağlık alanındaki hedeflerden oluşuyor.

Doğruluk Payı, Ortak Gelecek için Diyalog Derneği’nin bir girişimi olarak, 20 Haziran 2014 tarihinde yayın hayatına başladı. ürkiye siyasetine etki eden demeçlerin açık kaynak ve verilerle doğruluklarını kontrol edip bulgularını günlük olarak kamuoyu ile paylaşıyor.

Kendini “daha demokratik bir Türkiye amacıyla yola çıkmış bir grup insanın aynı çatı altında, siyasetin daha sorumlu, ölçülebilir ve daha şeffaf olması için yürüttüğü çabaların bir ürünü” olarak niteliyor. Herhangi bir parti bağlantısına sahip olmadığını ve kar gütmediğini belirtiyor.