Aday gösterilmeyen memurlara Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber!

Anayasa Mahkemesi, seçimlerde aday olmak için memuriyetten istifa edenleri ilgilendiren bir karar aldı. Aday olmak için istifa eden kamu görevlileri, aday gösterilmezlerse memuriyete geri dönemeyecek

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Aday gösterilmeyen memurlara Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber!

Anayasa Mahkemesi, seçimlerde aday olmak için memuriyetten istifa edenleri ilgilendiren bir karar aldı. Aday olmak için istifa eden kamu görevlileri, aday gösterilmezlerse memuriyete geri dönemeyecek. İdare mahkemesi ve Danıştay ret kararı verirken, son olarak Anayasa Mahkemesi de itirazı reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM),aday adaylığı için kamu görevinden istifa eden ancak herhangi bir parti tarafından aday gösterilmeyen ya da bağımsız aday da olmayan memurun, göreve dönemde talebinin reddedilmesini yerinde bulundu. Kararda, “Başvurucunun milletvekili adayı olmak için istifa etmesini müteakip görevine tekrar kabul edilmemesinin asıl olarak başvurucunun aday veya aday adayı olmaması, başka bir deyişle göreve dönmenin koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle olduğu hatırda tutulmalıdır” denildi. Bu karar sonrası adaylık için istifa eden ancak herhangi bir parti tarafından aday gösterilmeyen ya da bağımsız aday da olmayan kamu görevlilerinin göreve dönme talepleri, kurumlarınca reddedilebilecek.

2011 SEÇİMLERİ İÇİN İSTİFA ETTİ

AYM’nin kararına konu süreç 2011 yılında başladı. 1965 doğumlu olan Mustafa H., o tarihte Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Hukuk Müşavirliği’nde avukat kadrosunda çalışıyordu. 12 Haziran 2011 milletvekilliği genel seçiminde aday olmak için belediyeye müracaat ederek görevinden ayrılma talebinde bulundu. Belediye başkanlığı bu talebi kabul edince Mustafa H.’nin 7 Mart 2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı.

ADAY OLMADI GÖREVE DÖNME TALEBİNDE BULUNDU

Mustafa H., aday olmak için değişik siyasi partiler ile görüşmeleri sonucunda herhangi bir parti ile adaylık hususunda mutabakat sağlanamaması üzerine aday adaylığından vazgeçti. Milletvekilliği seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin olarak açıklanmasından sonra ise göreve dönüş için 29 Haziran 2011’de dilekçe verdi.

BELEDİYE GERİ DÖNÜŞ TALEBİNİ REDDETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 7 Temmuz 2011 tarihli yazısı ile herhangi bir siyasi partiden aday, aday adayı ya da bağımsız aday olunduğuna dair belgenin getirilmesi hâlinde atama yapılacağını belirterek, Mustafa H.’nin talebi reddetti.

İDARE MAHKEMESİ REDDETTİ DANIŞTAY ONADI

Mustafa H., bu işleme karşı Konya 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. İdare Mahkemesi, 28 Mart 2012’de davanın reddine karar verdi. Kararın gerekçesinde; başvurucunun ancak bağımsız aday ya da herhangi bir siyasi partiden aday adayı veya aday olması hâlinde memuriyete geri dönebileceği belirtildi. Mahkeme; Mustafa H.’nin bağımsız aday olmadığı gibi herhangi bir siyasi partiden aday adaylığının da bulunmadığını, bu nedenle tesis edilen işlemde hukuka aykırı bir durum olmadığına hükmetti. Bu karar Danıştay 12. Dairesi’nce 11 Kasım 2014 tarihinde onandı. Karar düzeltme başvurusu da aynı Daire tarafından 21 Ekim 2015 tarihinde reddedildi.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDU

Mustafa H., bunun üzerine 16 Aralık 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak, seçilme hakkının ihlal edildiği savundu.

AYM 1’e karşı 14 oyla Mustafa H.’nin seçilme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın gerekçesinde özetle şu tespitlere yer verildi:

GÖREVE DÖNMENİN KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEDİ: Somut olayda başvurucuya yüklenen külfeti dengeleyici mekanizmaların bulunduğu da görülmektedir. Başvurucunun milletvekili adayı olmak için istifa etmesini müteakip görevine tekrar kabul edilmemesinin asıl olarak başvurucunun aday veya aday adayı olmaması, başka bir deyişle göreve dönmenin koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle olduğu hatırda tutulmalıdır. Söz konusu sonucun ağırlaşmasında başvurucunun payının büyük olduğu değerlendirilmiştir.

MÜDAHALE ORANTISIZ DEĞİL: Mevcut başvuruda başvurucunun seçilme hakkına yönelik müdahalenin seçilme hakkını aşırı derecede sınırlamadığı ve kamu hizmetlerinin sürekliğini sağlamaya yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı kanaatine varılmıştır. Başvurucunun göreve tekrar kabul edilmemesi suretiyle yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu ve Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alman seçilme hakkının ihlal edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. (Habertürk)