23 meslek odasından tepki: Demokrasiye gösterilen tahammülsüzlüğe son verilmelidir

23 meslek odasından tepki: Demokrasiye gösterilen tahammülsüzlüğe son verilmelidir
TMMOB'a bağlı 23 meslek odası, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek odalarının yapısının değiştirileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baroların ve meslek odalarının yapısının değişeceğine yönelik açıklamalarına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 23 meslek odasından tepki geldi. Meslek odaları adına yapılan ortak açıklamada, "Erdoğan'ın açıklamaları, demokrasi ile bağdaşmamaktadır" denildi.

TMMOB'a bağlı 23 meslek odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, baroların ve meslek odalarının yapısının değişeceğine yönelik açıklamalarının kabul edilemeyeceğini bildirerek, "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 135'nci maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir. Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

BirGün'ün haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız tamdır. Bu nedenle eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir."AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek odalarını hedef alan açıklamalarına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 23 meslek odasından tepki geldi. Meslek odaları adına yapılan ortak açıklamada, "Erdoğan'ın açıklamaları, demokrasi ile bağdaşmamaktadır" denildi.

TMMOB'a bağlı 23 meslek odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, baroların ve meslek odalarının yapısının değişeceğine yönelik açıklamalarının kabul edilemeyeceğini bildirerek, "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 135'nci maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir. Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mücadelemiz devam edecek

"İktidarların meslek odaları üzerinde oluşturmaya çalıştığı tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Mesleki, bilimsel, teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz."

 

 

İlgili Haberler
Etiketler :