Gelecek Partisi'nden Gergerlioğlu açıklaması: Hukuka aykırıdır

Gelecek Partisi'nden Gergerlioğlu açıklaması: Hukuka aykırıdır

Gelecek Partisi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen iki yıl altı aylık hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Gelecek Partisi tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen Yargıtay kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilmiş ve Yargıtay 16.CD tarafından onaylanarak hukuki yollar itibarıyla kesinleşmiş olan mahkumiyet kararı özü itibarıyla maddi gerçekliğe ve hukuka aykırıdır. Her ne kadar mahkumiyet hükmü Yargıtay tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşmiş olsa da AYM’nin, bireysel başvuru sürecinde hukuka aykırılığın tespiti ve ihlal kararı verme ihtimali son derece güçlü bulunmakla, mahkumiyet kararının TBMM de okunmayıp bireysel başvuru süreçlerinin sonucu beklenerek teamüller gereği dönem sonuna bırakılması gerekmektedir.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilmiş bulunan mahkumiyet kararının onaylayan Yargıtay dairesinin gerekçesi, muhalif üyenin de karşı oyu ile belirtmiş olduğu üzere hukuk camiasını tatmin etmemiştir.

Yargıtay onama kararının Milletvekili Ö.F.Gergerlioğlu’nun emniyet ve cezaevlerinde işkence yapıldığı ve özellikle “kadınların çıplak aramaya tabi tutulduğu” yönündeki iddialarına Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üst düzey devlet ve iktidar partisi mensuplarının şiddetli karşılık vermeleri ve Milletvekilini hedef göstermeleri sonrasına denk gelmesi ve dava dosyalarının Yargıtay’daki rutin bekleme sürelerine göre çok hızlı bir şekilde karara çıkarılmış olması, kararın iktidarın baskısı altında verildiğine dair haklı kaygılara neden olmuş, yüksek yargı güven kaybına uğramıştır.

Mahkumiyete ilişkin soruşturma Gergerlioğlu’nun milletvekili seçilmesinden önceki bir dönemde başlatılmış ve dava açılmış olsa dahi Anayasa m.83/2 gereğince yargılamanın durdurulmamış olması ve zorlama yorumlarla sürdürülerek mahkumiyet hükmü verilmiş olması milletvekili dokunulmazlığına ve siyaset yapma hakkına müdahaledir. Gergerlioğlu’nun adil yargılanma başta olmak üzere Anayasa ve AİHS de koruma altına alınmış hakları ihlal edilmiş olmakla Anayasa Mahkemesi tarafından da kendisi hakkında ihlal kararı vermesi kuvvetle muhtemeldir.

Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi kararın alelacele ve siyasi rant elde etmek amacıyla Meclise getirtilip okutulması çok açık bir hak ihlallerine yol açabileceği gibi sürecinTBMM itibarını da zedeleyen bir duruma evrilmesine müsaade edilmemeli, bireysel başvurunun neticesi beklenmelidir.

Gergerlioğlu hakkında verilmiş ve hukuken kesinleşmiş bulunan mahkumiyet hükmünün infazının milletvekilliği görevi sonrasına bırakılmalıdır. Aksi halde, mahkumiyet hükmünün TBMM de okunması ve milletvekilliğinin düşürülerek Gergerlioğlu’nun ceza evine gönderilmesi, iktidarın yargıya baskı yaptığına ve yargı yoluyla siyasi düzene müdahale ettiğine ilişkin iddiaları bir kez daha teyit ve ispat etmiş olacaktır. Gergerlioğlu üzerinden ülkenin, yargının ve TBMM nin itibarının daha fazla zedelenmesine müsaade edilmemelidir.