Fahiş koronavirüs testi ücretleri iade edilecek!

Fahiş koronavirüs testi ücretleri iade edilecek!

Sağlık Bakanlığı, bazı özel hastanelerde alınan fahiş koronavirüs testi ücretleri için kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderdi. Buna göre; fahiş fiyat uygulayan kurumlara yaptırım uygulanacak, ücretler ise iade edilecek.

Sağlık Bakanlığı, fahiş koronavirüs testi ücretlerine yönelik harekete geçti. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda; fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağı ve fahiş ücretlerin de iadesinin sağlanacağı bildirildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek.