AKP'den Covid-19'a karşı 'ekonomik destek' paketi: Grev ve toplu iş sözleşmesi yasak

AKP’nin TBMM Başkanlığına sunduğu “Ekonomik Destek Paketi”nin ayrıntıları belli oldu. İşsiz kalanlara ve ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek, toplu iş sözleşmesi ve grev yasaklanacak.

Yayınlanma:
Güncelleme: 16 Nisan 2020 15:09
AKP'den Covid-19'a karşı 'ekonomik destek' paketi: Grev ve toplu iş sözleşmesi yasak

AKP’nin “salgının vatandaşlar ve toplum sağlığı ile ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve bertaraf etmek amacıyla” hazırladığı “Ekonomik Destek Paketi”nden, “3 ay işçi çıkarma, toplu sözleşme ve grev" yasağı çıktı.

15 maddelik paketin kısa sürede Meclis’te komisyonlar ve Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılması amaçlanıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un bilgi verdiği, TBMM Başkanlığına sunulan teklifle getirilen düzenlemeler şöyle:

- İşverenlere çalışanları 3 ay ücretsiz izine çıkarma hakkı tanınırken, işten çıkarmalar 3 ay süresince erteleniyor. Bu süre 3 ay daha uzatılabilecek. Bu süre içinde sadece “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” hallerinde işçi çıkarılabilecek.

- Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu rakamdan damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak.

- Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

- Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımlar üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılacak.

- İşsiz kalanlar ve bakmakla yükümlü olanlar genel sağlık sigortalısı sayılacak.

6 ay boyunca TİS ve grev yasağı

- Çalışanlar üç ay toplu sözleşme, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavt haklarını kullanamayacaklar. İşverenler de lokavt ilan edemeyecek. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 3 ay daha ertelenebilecek.

- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak.

- Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifaiı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenecek.

- Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

- Kaçakçılıkla mücadelede el konulan bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsisi sağlanacak.

- Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçları 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.

- Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak ve seyahat acentalarına ait işletme belgeleri acenta unvanından bağımsız olarak devredilebilecek.

- TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılacak.

- TOBB, kooperatifler, demekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek  ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamı sağlanacak.

- Boşalan muhtarlık seçimleri bu yıl yapılmayacak.

- Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeleri 1 Ağustos tarihine kadar uzatılacak.

- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.

- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından da yürütülmesine izin verilebilecek.

- Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Bakanlıkça belirlenecek.

- Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesi sağlanacak.

ANKA