Size de çıkabilir: Tapu işlemleri sırasında dikkat

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: , "Yapı kayıt belgesi düzenlenmesi aşamasında ve tapu işlemleri esnasında mutlaka yetkin kişiler tarafından hazırlanmış statik performans analizleri aranmalı" dedi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Size de çıkabilir: Tapu işlemleri sırasında dikkat

İstanbul Kartal’da çöken bina “imar barışını” yeniden gündeme getirdi.  Hükümetin “imar barışı” adı altında getirdiği düzenleme ile “yapı kayıt belgesi” için sadece “beyan” yeterli oldu. Ayrıca yapının depreme dayanıklılığı da tamamen “malikin sorumluluğuna” bırakıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kaçak yapılarda sadece “beyan” ile cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri yapılmasının önünün açıldığını, bu işlemlerle bağımsız bölümlerin 3. kişilere satılabileceğine dikkat çekerek “yeni facilar yaşanabilir” uyarısında bulundu. Girgin, mülkü satın alan kişinin yapıdaki değişiklik hakkında “uyarılmadığına” vurgu yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Türk Medeni Yasası’nda “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur” açık hükmü bulunduğuna işaret etti. Girgin, ayrıca yasada “tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur” denildiğine dikkat çekti. Girgin, buna karşın, “imar barışı” ile yapılarda meslek erbabı sorumluluk sahibinin denetimi, ilgili idarenin denetim ve onayı olmadan yapılan inşai faaliyet ve sadece “yapanın” beyanına dayalı “yapı kayıt belgesi” sonucunda, kaçak yapı niteliğindeki yapılara cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri tesis edilebilmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Girgin, şöyle devam etti:

“Bu işlemler neticesinde de bağımsız bölümler üçüncü kişilere satılabilecektir. Mülkü satın alan/alacak kişi, yapının sadece kendi bağımsız bölümünün değil, tamamının depreme karşı dayanıklılığı hakkında uyarılmamaktadır. Vatandaşlarımız, kusurlu mal satın alarak ‘çürük’ nitelikli yapıda malik haline gelmekte, can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk yaratacak durumların içine düşmeleri görmezden gelinmektedir. Tapu sicilinin güvenilirlik ilkesi de zedelenmektedir.”

Girgin, bu yapılara “yapı kayıt belgesi” düzenlenmesi aşamasında ve tapu işlemleri esnasında “statik performans analizleri” olma şartı aranması gerektiğini kaydetti.a