Rotatif kredide komisyon iptal edildi: Geri ödenecek

Rotatif kredide komisyon iptal edildi:  Geri ödenecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların rotatif kredilerde yüzde 1 işlem komisyonu aldığına yönelik habere ilişkin açıklama yaptı. Bankalar Birliği, bu tür komisyon alınmasının düzenlemeye aykırı olduğunu vurguladı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBB’den yapılan açıklamada bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesini teminen Merkez Bankası tarafından Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı.2020/4) hazırlandığını hatırlattı. Açıklamada tebliğin Resmi Gazete’nin 10 Şubat 2020 tarih ve 3103 sayılı nüshasında yayınlandığı kaydedildi.

Tebliğde komisyon oranı düzenlendi

Açıklamada tebliğin “Kredi tahsis ve kredi kullandırım” başlıklı 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında oranların şöyle düzenlendiğine yer verildi: “Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıfl andırır. Kredi tahsis ücretleri dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır. Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen kredi limitinin 10 binde 25'ini, kredi kullandırım ücretleri ise kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemez. Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir. Kullandırım ücreti rotatif krediler için dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk eder. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti, ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin on binde yirmi beşini geçemez. Söz konusu kullandırım ücretinin üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda azami oran, 10 binde 25'ini oranının ilgili dönemin üç aylık döneme oranlanmasıyla hesaplanır”

Bankalarca düzenleme kapsamında rotatif kredilerde yıllık yüzde 1 (ilgili 3 aylık dönem kredi kullandırım bakiyesinin 10 binde 25) komisyon uygulayabildiğine dikkat çekilen açıklamada “Dolayısıyla, haberinizde yer verilen uygulama düzenlemeye aykırıdır” denildiği öğrenildi. Dünya Gazetesi’nde yayımlanan haberin ardından rotatif kredilerine yüzde 1 işlem komisyonu uygulanan sanayicilere alınan komisyon miktarının iade edildiği bilgisi de elde edildi.