Mahkeme İBB’yi haklı buldu: Son kamusal alanın planını iptal etti

Mahkeme İBB’yi haklı buldu: Son kamusal alanın planını iptal etti
İdare mahkemesi, Kadıköy'de Tuğlacıbaşı Mahallesi’nde bulunan eski meteoroloji arazisinden kalan son kamusal sosyokültürel alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ticari kullanıma açılmasını mahkemeye taşıyan İBB’yi haklı bularak, yapılan plan değişikliklerinin iptaline karar verdi.

Kadıköy’de Tuğlacıbaşı Mahallesi'nde bulunan eski meteoroloji arazisinden kalan son kamusal sosyokültürel alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel ve ticari kullanıma açılmak istenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal-kültürel tesis fonksiyonlu 421 ada 286 parselin kamu kullanımının sınırlandırması ve belli bir toplumsal kesimin kullanımına hizmet edecek şekilde ticari kullanıma açıldığını gerekçe göstererek plan değişikliğini yargıya taşıdı. Mahkeme, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nı haklı bularak, hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığından plan değişikliğinin iptaline karar verdi.

plan-1.jpg

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Kadıköy’de eski Meteoroloji arazisinden kalan son kamusal sosyokültürel alan da bakanlık tarafından özel ve ticari kullanıma açılmak istendi. Bu alanı korumak için yapılan plana dava açtık. En sonunda yargı iptal kararı verdi, halkın alanı korundu” dedi. Gökçe, yaşanan süreci şöyle anlattı:

‘Halkın hakkını korumaya devam edeceğiz'

“Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi’nde İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arazisi olarak bilinen alan, yıllar önce özelleştirilerek iki parsele bölündü ve bir kısmına 49 katlı 4 bloktan oluşan rezidans projesi dikildi. Birçok haklı itiraza ve davaya rağmen proje tamamlandı. Ne yazık ki atılan bu adımla Kadıköy’deki tesisini kaybeden Meteoroloji halka ait Göztepe Özgürlük Parkı’ndan yer talep etmek zorunda kaldı. Plansız, kamunun ihtiyaçlarını gözetmeyen ve öngörüşsüz adımların sonucu halka ait bir alanın kullanılması oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arazisinin halka kalan 8.661 m2lik bölümü de özel şirketin talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1.50 emsal korunarak 6 kat yükseklik sınırı ile özel sosyal kültürel tesis alanına çevrildi. Bir kısmı ticari işletmelere açıldı. işte bu noktada İBB olarak halkın alanını korumak, şehrin düzenli, planlı, akılcı ve kamu yararına gelişmesini sağlamak için gereken adımı attık, halka ait olanın halkın malı kalması için gereken davayı açtık. Dava sonucunda İdare Mahkemesi itirazlarımızı haklı bularak yapılan plan değişikliklerinin iptaline karar verdi. Halkın alanı korundu. İBB olarak verilen emanetin büyüklüğünün ve sorumluluğumuzun bilincinde halkın hakkını korumaya devam edeceğiz. 16 milyon için çalışıyoruz.”