Kripto Varlıklara Yeni Vergi Düzenlemesi: Binde 2 İşlem Vergisi Geliyor

Kripto Varlıklara Yeni Vergi Düzenlemesi: Binde 2 İşlem Vergisi Geliyor
Kripto varlıkların vergilendirilmesi için SPK ve vergi düzenlemelerinde değişiklik önerildi. İşlem vergisi oranı binde 2 olacak. Gelir vergisi ve KDV istisnası da gündemde.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında yapılan düzenlemelere uygun olarak, vergi mevzuatında da gerekli değişikliklerin yapılması önerildi. Kripto varlıkların vergilendirilmesi için iki yöntem öne çıkıyor.

İŞLEM VERGİSİ UYGULANMASI

Kripto varlıkların alım satımlarında, işlem vergisi uygulanması gündemde. Öneriye göre, işlem vergisi oranı binde 2 olacak.

GELİR VERGİSİ ALINMASI

Kripto varlık alım satımından elde edilen gelirlerden gelir vergisi alınması da öneriler arasında. Gelir Vergisi Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle, SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, gelir vergisine tabi olacak. Üzerinden stopaj yapılması durumunda, stopaj oranı %0 olarak belirlenecek.

STOPAJ UYGULAMASI

SPK düzenlemesine tabi olmayan platformlarda elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmeyen kazançlar ise genel esaslara göre beyan edilecek.

KDV İSTİSNASI

Ayrıca, kripto varlık satışlarının KDV'den istisna edilmesi öneriliyor.

Bu düzenlemeler, kripto varlıkların vergilendirilmesinde adil ve şeffaf bir yapı oluşturmayı hedefliyor.