Kredi yapılandırmasına 2 yıl daha devam: Geçici 32. maddenin süresi uzatıldı

Kredi yapılandırmasına 2 yıl daha devam: Geçici 32. maddenin süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresini uzattı. Geçici 32. madde, zor durumdaki şirketlerin kurtarma amaçlı borç yapılandırmalarının bankacılık kuralları esnetilerek uygulanmasını düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan''ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresini 2 yıl uzatan kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. 19 Temmuz 2019'da 2 yıllığına çıkarılan geçici madde, cumhurbaşkanına süreyi uzatma yetkisi veriyor. 

Yasa, borcunu ödeyemeyen şirketlerin istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla kurtarılmasını amaçlayan ve 'İstanbul Yaklaşımı' olarak bilinen hükümet politikasının uygulanması için çıkarılmıştı. 

Geçici 32. madde ne diyor?

Geçici 32. madde şöyle: "Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."