Kıyıların kullanımına 3 yeni istisna getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği haller için 3 istisna getirdi. Buna göre, bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında, mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan yerlerde bu çizgi yeniden belirlenebilecek.

Yayınlanma:
Güncelleme: 16 Nisan 2022 17:48
Kıyıların kullanımına 3 yeni istisna getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği hallere 3 istisna getirildi. Buna göre, kıyı çizgisi, şu hallerde değiştirilebilecek:

"- Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında,

- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında;

- Mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması durumunda."

AKP döneminde yönetmelikte 7. değişiklik yapıldı

Yapılan bu düzenlemenin; kanunun "Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır" hükmüne göre tüm vatandaşlara açık olmasını öngördüğü kıyıların, özel kullanıma açılabileceğine dikkat çekiliyor.

Bu yönetmelik değişikliği ile birlikte, 2002'den bu yana kıyı kenar çizgisi onayı ve ilanını belirleyen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yedinci değişiklik yapılmış oldu.

KAYNAK: ANKA