Bütün Şirketlere Yüzde 10 - 15 Arası Vergi Uygulanacak

Bütün Şirketlere Yüzde 10 - 15 Arası Vergi Uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üzerinde çalışma yapıldığını açıkladığı asgari kurumlar vergisinde detaylar ortaya çıktı. Buna göre, şirketlere yüzde 10-yüzde 15 arasında bir asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Yurt içi yada da yurt dışı fark etmeden çok uluslu şirketler ise yine yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üstünde çalıştıklarını açıkladığı Asgari Kurumlar Vergisi'nde detaylar ortay çıktı. Ekonomim'de yer alan bilgilere göre, şirketlerden kar ya da zarar gözetmeden yüzde 15 asgari kurumlar vergisi alınacak.

tahsil-edilemeyen-vergiler.jpg

İSTİSNALAR KALDIRILARAK 'ASGARİ' VERGİ ALINACAK

Şu anda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ‘istisnalar’ başlıklı 5’inci maddesinde yaklaşık 30 adet istisna bulunuyor. Bakan Mehmet Şimşek, bir süre önce yaptığı açıklamada da vergi istisnalarını yeniden ele alacaklarını söylemişti. Bakanlığın bu konuda yapacağı çalışmada, istisnaları kaldırarak bir nevi asgari vergi getirebileceği belirtiliyor. Yani ‘yararlanılan istisna tutarı ne olursa olsun’ yüzde 10 veya yüzde 15 vergi getirilmesinin, her istisna için ayrı düzenleme yapma zorunluluğunu da ortadan kaldırabileceği vurgulanıyor.

engelliler-icin-vergi-rehberi-hazirlandi-sujw-cover.webp

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER DE ÖDEYECEK

Bakan Mehmet Şimşek’in bahsettiği küresel asgari kurumlar vergisi ise çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmak için şirket merkezlerini vergi oranları düşük ülkelere kaydırmaları sonucu oluşan vergi kaybının giderilmesini amaçlıyor. Bu düzenleme küresel cirosu 750 milyon Euro ve üzerinde olan şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde vergi oranı ne olursa olsun yüzde 15 kurumlar vergisi ödemesini öngörüyor.