İstanbul'daki dev arazi imara açıldı! 7 katlı konutlar dikilecek

İstanbul, Zeytinburnu Ambarlar’daki Nakliyeciler Sitesi’nin ardından Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi de bölgeden taşınarak arazisi imara açıldı

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
İstanbul'daki dev arazi imara açıldı! 7 katlı konutlar dikilecek

İstanbul, Zeytinburnu Ambarlar’daki Nakliyeciler Sitesi’nin ardından Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi de bölgeden taşınarak arazisi imara açıldı. Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi’nin yaklaşık 8 dönümlük arazisine 7 katlı konut ve ticari birimler inşa etmek üzere imar planları değiştirildi. Plan değişikliği ile ilgili Dünya Kültür Mirası olan Tarihi Yarımada’nın siluetini korumak için belirlenen uluslararası kriterlere dikkat edilmesi uyarısı da yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Zeytinburnu'nda oto sanayi sitesinin bulunduğu ve imar planlarında “küçük sanatlar alanı”nda kalan 8 bin 258 metrekarelik arazinin imarını “ticaret ve konut” olarak değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı. Üzerinde altı adet tek katlı oto tamir atölyelerinin bulunduğu parsellerin inşaat hakkı 1.60, yüksekliği de 7 kat olarak belirlendi. Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan rapora göre parsellerin sahibi Balıklı Rum Hastanesi Vakfı ve özel bir şirket. Değişikliğe ilişkin görüşü sorulan İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı, yeni yapılanmalarda Tarihi Yarımada siluetine etkinin değerlendirilebilmesi için her türlü plan ve projede “Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Çevresel Etki Değerlendirmesi Rehberi”nin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı. Görüş yazısında inşaat projesi için “Kültürel Miras Etki Değerlendirme Raporu” hazırlanması istendi. Bu nedenle plan notlarına, tarihi kent merkezi görünümünü etkileyen alanlarda yükseklik değerlerine uyulmasına ilişkin hüküm konuldu.

İBB PLANI REDDETMİŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, raporda, Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'ne ilişkin ilk imar planı değişikliğinin 2017 yılında gündeme geldiği, arazinin “inşaat hakkı 2, yükseklik 45 metre” yapılaşma koşullarında ticaret ve konut alanına alınması talebinin İBB'ye iletildiği aktarıldı. Raporda yer alan bilgilere göre İBB Meclisi, parsellerin bulunduğu alanın bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek değişikliği kabul etmedi. Raporda, sitedeki riskli yapıların yıkılması ile alanın işlevsiz kalacağı ve talep edilen plan kararlarının idarece ne zaman yapılacağı konusunda da belirsizlik olması nedeniyle mağduriyete sebep olunduğu savunuldu.

AMBARLAR ÖRNEĞİ VERİLDİ

Alandaki mevcut yapıların “riskli yapı” raporu bulunduğu belirtilerek “Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi; kent ekonomisine, istihdama ve ilgili sektörlere önemli katkılar sağlamış ancak kentin zamanla hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirmesiyle birlikte kent içinde yerleşim alanlarının arasında atıl konumda kalmıştır. Küçük sanayi sitesinin oluşturduğu görüntü, gürültü ve çevre kirliliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu kapsamda, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin şehir dışında daha uygun alanlara taşınması yönünde de ilgili kamu kurumları tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu parsellerin yakın çevresinde yer alan ‘Ambarlar' örnek niteliğinde olup, aynı gerekçeyle mevcut alanından başka planlı bir alana taşınmıştır” denildi.