İhtiyaç kredilerinin kullanımına sınırlama geliyor

İhtiyaç kredilerinin kullanımına sınırlama geliyor

İhtiyaç kredilerdeki artış hızının ocak sonu itibariyle yüzde 30’u aşmasının ardından enflasyonu, ithalatı ve dolayısıyla cari açığı gözetmek adına bu artışı sınırlayacak bir zorunlu karşılık düzenlemesi öngörülüyor.

Reuters’a bilgi veren iki kaynak, bu düzenlemenin Merkez Bankası’nın (MB) zorunlu karşılıkları lira cinsi kredi büyümesi ile ilişkilendiren sistem aracılığıyla yapılmasının değerlendirildiğini belirtti.

İhtiyaç kredileri tüketimi artıran unsurlar arasında yer alırken, tüketimdeki artışın bir kısmı ithalat talebi yarattığı için cari açığa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı zamanda iç talebin kuvvetlenmesi enflasyonu da artıran unsurlar arasında yer alıyor.

İki kaynak da düzenlemenin ekonomik büyümeyi sınırlamamasına özen gösterileceğini söyledi.

Büyümeye olumsuz etki

Bir kaynak şöyle konuştu: “İhtiyaç kredilerindeki büyüme güncel verilere göre yüzde 34, ancak bankaların aldığı taleplere, onay bekleyen işlemlere ve eğilime baktığımızda bu kredi büyümesi baz etkisiyle yüzde 50’lere doğru ilerliyor. Cari açık, enflasyon ve ticaret dengesi gözetilerek bir önlem alınması öngörülüyor.”

İkinci kaynak ise üretime olumsuz etki edecek herhangi bir adımın söz konusu olmayacağını belirterek, bazı kalemlerde artan ithalat talebinin kısılmasının hedeflendiğini kaydetti. Aynı kaynak ekonomik büyümeye olumsuz etkinin ‘hiçbir şekilde’ olmayacağının altını çizdi.

Ağustosta devreye alınmıştı

Kredi büyümesinin düşük zorunlu karşılık oranları ve daha yüksek faizle teşvik edildiği yeni sistem geçen yıl ağustos ayında devreye alınmıştı.

Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.

Sistem daha sonra kredi büyümesinin hesaplanmasında enflasyondan arındırılmış hesaplamaya geçildi. Ayrıca uzun vadeli ticari kredileri ve konut kredilerini teşvik edecek şekilde güncellendi.

MB’nin son değişikliği ise sistemin yabancı para zorunlu karşılıkları için de kullanılması oldu.

Enflasyona etkisi

MB bu değişiklikler sonrası kredi büyümesini zorunlu karşılıklarla ilişkilendiren sistemin sonuçlarını izlemeye başladı. Kurum enflasyon veya cari açıkta artış yaratacak kredi cinslerinin hızla büyüyerek diğer kredi tiplerine baskın gelmesini önlemeye çalışıyor.

MB Başkanı Murat Uysal ocak ayı sonunda düzenlenen yılın ilk enflasyon raporu toplantısında gazetecilerin zorunlu karşılıklarla ilgili sorusu üzerine ihtiyaç kredilerindeki büyümenin hızlanmasını izlediklerini ifade ederek, “Son dönemde kredi büyümesindeki kompozisyonda ihtiyaç kredilerine daha fazla dikkat ediyoruz. Orada diğerlerine göre daha hızlı giden bir durum var… şu an için alınmış bir şey yok ama gerektiğinde adım atabiliriz” demişti.