Hazine'ye işlemlere limit koyma yetkisi

Resmi Gazete'de dün gece yayımlanan tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na TL’nin değerini koruma esnasında yürüteceği operasyonda 'işlem limitlerini belirleme yetkisi' verildi. Tebliğin hedefi Türk Lirası'nın değerini korumak.

Yayınlanma:
Güncelleme: 18 Kasım 2021 11:43
Hazine'ye işlemlere limit koyma yetkisi

Resmi Gazete'de dün gece Türk Lirası'nın değerinin korunması ile ilgili iki karar yayımlandı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'deki ilk değişiklik, sözkonusu tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi.

Yapılan değişikliği halktv.com.tr'ye değerlendiren Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, "Böyle bir şey yapılırsa döviz direk karaborsaya düşer. Bu düzenlemenin zamanlaması çok kötü oldu" dedi.

Dün gece 2 değişiklik birden

Bu değişiklikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetildi. Bundan böyle kimlik tespiti 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak. İkinci değişiklik ise dün gece kamuoyunda ikinci planda kaldı ancak kritik bir düzenleme içeriyor. Alınan karara göre aynı tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'zorunlu halleri değerlendirmeye' ibaresinden sonra gelmek üzere 'işlem limitlerini belirlemeye' ibaresi eklendi.

Peki bu değişiklik ne anlama geliyor? Daha önce hiç bir kuruma 'işlem limiti belirleme yetkisi' verilmemişken Hazine’ye verilen yetki döviz talebine işlem limiti konabileceği anlamına geliyor.

Değişiklik sonrası madde şu hale geldi: "Müsteşarlık (Hazine ve Maliye Bakanlığı) bu tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir."

yalcin-karatepe.jpg

Yalçın Karatepe: Şimdiye kadar böyle bir yetki kimseye verilmedi

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda "mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek" işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmesini halktv.com.tr'ye değerlendiren Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, "Şimdiye kadar döviz işlemlerinde sınırlama yetkisi yoktu. İstediğiniz kadar döviz işlemi yapabiliyordunuz. Dün gece yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir sınırlama yetkisi verilmiş." dedi.

Bu yetki döviz karaborsaya düşürür

Bu yetki ile "Maliye Bakanlığı'nın 'mesela 1000 dolardan fazla döviz alım satımı yapılmayacak' diyebileceğini" ifade eden Karatepe, "Böyle bir şey yapılırsa döviz direk karaborsaya düşer. Tahtakale birinci piyasa haline gelir. Bu düzenlemenin zamanlaması çok kötü oldu. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirileceğini düşünmüyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'na böyle bir yetki verilmesi kafalarında böyle bir olasılık olduğunu gösteriyor. Bu hükümetin ne yaptığı konusunda hiç birimizin bir fikri yok. Belki gelecek olan tepkiler ile bu düzenlemeyi uygulanmadan kaldırırlar. Daha önce çeklerin ödenmesine dair bir kanun çıkarmışlardı. 2 saat sonra da uygulamıyoruz dediler. Şimdi bu Hazine'ye verilen sınırlama yetkisi hiç kullanılmadan kaldırılabilinir" dedi.