Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 449 milyon dolarlık afet finansmanı

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 449 milyon dolarlık afet finansmanı
Dünya Bankası Türkiye’ye afet-imar projelerinde kullanılmak üzere 449 milyon dolar finansman sağladığını duyurdu. Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada finansman, 2020 ve 2021’de gerçekleşen deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerden zarar gören illerdeki altyapıların yeniden inşasında kullanılacak.

Dünya Bankası, afetten etkilenen belediyelerde afet sonrası yeşil ve dayanıklı yeniden inşa çabalarını desteklemek, afetlere karşı dayanıklılığı ve afet müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye’ye 449.25 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) 2020 ve 2021 yıllarında deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerden etkilenen belediyelerin hasar gören belediyeye ait altyapı tesislerinin acil onarım, yapısal güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları ile afetlere karşı hazırlık kapasitesini ve iklim uyumunu arttırmaya yönelik önlemleri uygulamaya koyma çabalarını destekleyecek.

Proje ayrıca hükümetin kullanılmayan proje fonlarını proje süresince afetlerden ve diğer krizlerden etkilenebilecek diğer belediyeleri desteklemek için hızlı bir şekilde yeniden tahsis etmesine olanak sağlayacak bir mekanizma içeriyor.

Projeden 8 milyon kişi doğrudan fayda görecek

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Dünya Bankası, insanların, toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye’nin alacağı önlemleri desteklemeye kararlıdır” dedi. Kouame, projeden yeniden tesis edilen faaliyet kapasitesi ve dayanıklılık yoluyla belediye altyapısına erişim sağlayacak 8 milyondan fazla kişinin doğrudan yararlanacağını, iyileştirilen belediye afet ve acil durum müdahale kapasitesinden 17 milyondan fazla insana ulaşılacağını söyledi.

Bu proje aynı zamanda belediyelere mekansal ve yatırım planlarına yeşil, kapsayıcı ve dayanıklı önlemler entegre etme konusunda sağlanacak destek yoluyla afet ve iklim dayanıklılığı için kurumsal güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.