Borsada Parası Olanlara Kötü Haber! Artık Bu Kadar Para Ödeyeceksiniz

Borsada Parası Olanlara Kötü Haber! Artık Bu Kadar Para Ödeyeceksiniz
Borsada 1 yıldan kısa süre elde tutulan varlıklara yeni vergi oranı getiriliyor. Değişiklikler 2024 yılı kazançları için geçerli olacak. Yeni oranlar yatırımcıları nasıl etkileyecek?

2024 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören payların satışından elde edilen kazançlar yeni vergi oranlarına tabi olacak. Mevcut %0'lık vergi oranı çeşitli süreler için artırılacak. Bu değişiklikler, 540,8 milyar TL'lik kazanç elde eden yatırımcıları etkileyecek.

Borsada 1 yıldan kısa süreli elde tutulan varlıklardan sağlanan kazançlardaki %0 vergi oranı artırılıyor. GVK geçici 67. madde kapsamında uygulanan mevcut %0'lık tevkifat oranı yeniden düzenleniyor. Yeni oranlar şu şekilde belirlendi:

- 3 aya kadar %10
- 6 aya kadar %7,5
- 1 yıla kadar %5
- 3 yıla kadar %2,5
- 3 yıl üstü için %0 olarak yeniden belirlenmesi için yetki alınacak.

ETKİ ANALİZİ

2022 yılında, gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı ve yerli tüm yatırımcılar tarafından Borsadan elde edilen kazanç toplamı 540,8 milyar TL idi. 2024 yılında Borsadan elde edilecek kazancın 900 milyar TL olacağı varsayılıyor. Bu tutarın içindeki tam mükellef kurumların payı (%18,4) düşülerek, etki analizi şu şekilde yapıldı:

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN PAYLAR (SATIM)

İndirilen oran 0% olurken, eski oran 10% idi. Yeni oranlar ile aylık gelir etkisi 6,1 milyar TL, yıllık gelir etkisi ise 73,2 milyar TL olarak hesaplandı. Bu değişikliklerin borsada işlem gören paylar üzerinden elde edilen kazançlar üzerinde büyük bir etkisi olacak.

Bu yeni düzenlemeler, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirebilir. Kazançların vergilendirilmesi konusundaki bu değişiklikler, yatırım kararlarında önemli bir rol oynayacak.