Belki de dedeniz size bir servet bırakmış olabilir! İşte öğrenmenin yolu!

Belki de dedeniz size bir servet bırakmış olabilir! İşte öğrenmenin yolu!
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvuranların sıkça sorduğu sorulardan biri, "Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığını nasıl araştırabilirim?" oluyor. Eğer dedenizden size miras kalan bir taşınmaz olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, Tapu Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.

Kanuni istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilirler. Tescilden önce hak sahibi olan kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunabilirler. Dolayısıyla, dedenizin mirasçısı olduğunuzu gösteren veraset belgesi ile birlikte Tapu Müdürlüğüne başvurmanız halinde dedenize ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

dede1.jpeg

Ayrıca, kadastro çalışmaları sırasında taşınmaz ilgililerinin ellerindeki bilgi ve belgeleri kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine teslim etmeleri, sınırlandırma, ölçü ve tespit işlemleri sırasında hazır bulunmaları önemlidir. İtiraz süreçleri ve dava süreçleri hakkında bilgi almak için kadastro müdürlüğüne başvurmak önemlidir.

dede2.jpeg

Son olarak, aynı yerden bir kere kadastro geçildiyse, ikinci kez kadastro yapılamaz. Kanuna göre, evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu nedenle, bir yerin yeniden (tekrar) kadastro geçmesi yasal olarak mümkün değildir.