BBVA’dan kritik karar: Türkiye'de hiperenflasyon muhasebesine geçtik

BBVA’dan kritik karar: Türkiye'de hiperenflasyon muhasebesine geçtik
BBVA grubu, Türkiye'de Garanti BBVA için muhasebe kayıtlarında 1 Ocak 2022'den itibaren hiperenflasyon muhasebesine geçileceğini duyurdu. Bankanın yaptığı açıklamada, "Türkiye’de enflasyon şubat ayı itibarıyla son üç yılda yüzde 100’ü aştı, uluslararası denetim şirketleri de 30 Haziran itibarıyla hiperenflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğini zaten kamuya açıkladı" denildi.

İspanya merkezli BBVA Grubu, Türkiye’de Garanti BBVA için 1 Ocak 2022 itibarıyla “hiperenflasyon muhasebesi” uygulayacağını açıkladı. Banka, IAS 29 kuralı gereği 3 yıllık toplam enflasyonu yüzde 100’ü geçen ülkelerde bankaların mali durumlarının gerçeği yansıtır biçimde ortaya konması için “hiperenflasyon muhasebesi” uygulanması gerektiğini hatırlattı, “Türkiye’de enflasyon şubat ayı itibarıyla son üç yılda yüzde 100’ü aştı, uluslararası denetim şirketleri de 30 Haziran itibarıyla hiperenflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğini zaten kamuya açıkladı” dedi.

Banka, muhasebe kayıtlarında hiperenflasyon muhasebesini 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulamaya başladı. Yeni uygulamaya uygun olarak yayınlanan bazı örnek tablolarda Garanti BBVA’nın defter değeri 3,089 milyar euro’dan 3,343 milyar euro’ya yükseldi; buna karşılık bankanın işletme giderlerinde 324 milyon euro’luk bir yükselme ortaya çıktı, yani bankanın yılın ilk çeyreği için açıkladığı kârı 1,651 milyar Euro’dan 1,326 milyar euro’ya düştü. Aslında Türkiye’nin yasaları da belli şartlar oluştuğunda bütün şirketlerin “enflasyon muhasebesi”ne geçmesini emrediyor ancak Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı yasayı uygulamıyor.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, parasal olmayan değerlerin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanıyor. Aktifte yer alan düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler:

■ Mali duran varlıklar ve menkul kıymetler

■ Maddi duran varlıklar

■ Özel tükenmeye tabi varlıklar

■ Stoklar, ilk madde ve malzeme, ticari mallar

■ Verilen avanslar, depozito ve teminatlar

■ Reel olmayan finansman maliyetleri

■ Birikmiş amortismanlar

■ Maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve şerefiyeler Pasifte yer alan düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler:

■ Öz sermaye kalemleri

■ Borçlar

■ Düzeltilmiş kâr/zarar

■ Pasifte yer alan fonlar

■ Karşılıklar