Başvurular Başladı: Mühendisten Avukata Yüzlerce İşçi Alınacak! İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Şartları Belli Oldu

Başvurular Başladı: Mühendisten Avukata Yüzlerce İşçi Alınacak! İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Şartları Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı’nın yüzlerce kişilik personel alımı başvuruları başladı. Resmi Gazete duyurusuyla tüm detaylar belli oldu. 22 Nisan ile 26 Nisan arasında yapılabilecek başvurular sonucunda 1608 kişi istihdam edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre İçişleri Bakanlığı yüzlerce personel alacak. 1608 kişilik personel alımının başvuru şartları belli oldu. Başvurular 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. İşte başvuru ile ilgili tüm detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'nın personel alımı duyurusu Resmi Gazete'de yer aldı. Personel alımı başvurusunda 2022 yılı KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanlarına bakılacak ve en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu 22 Nisan 2024 tarihinden 26 Nisan 2024 günü saat 16.00'a kadar devam edecek.

70035.webp

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı'nın personel alımı başvurusu 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

İçişleri Bakanlığı personel alım yapılacak branşlar şöyle:

Büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi.

kamu-personeli-1.webp

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

Etiketler :