Ankara’ya ‘rüşvet’ uyarısı: Ekime kadar ilerleme olmazsa...

Ankara’ya ‘rüşvet’ uyarısı: Ekime kadar ilerleme olmazsa...
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin ‘yabancılara rüşvet‘le ilgili kilit hükümlerine uyması konusunda Türkiye’ye uyarıda bulundu.

Sözleşmenin uygulama altyapısının acil şekilde güçlendirilmesi ve kurumsal uygulama reformuna gidilmesini isteyen OECD ekime kadar ilerleme olmaması durumunda 2020’de Ankara’ya ‘Çalışma Grubu’ heyetini göndereceğini bildirdi.

Reklam

OECD’nin kararının gerekçesi, Türkiye’nin başta tüzel kişiler olmak üzere yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet konusunda reform yapmaması ve uzun süreden beri verilmekte olan tavsiyelere uygun mevzuatı henüz yürürlüğe koymamış olmaması.

Açıklamada şikayet konuları şöyle sıralandı:

-Türkiye’de kamu iktisadi kuruluşları ve devletin kontrolündeki işletmelere kurumsal yükümlülük getirilmemiştir. Bir tüzel kişiye yaptırım uygulanabilmesi için gerçek bir kişinin hakkında kovuşturma başlatılması ya da mahkumiyet alması şeklinde bir temel gereklilik söz konusudur. Ayrıca, tüzel kişilere yönelik yaptırımlar yeterince etkili, orantılı ve caydırıcı değildir.

‘Yabancılara rüşvette tek mahkumiyet yok’

-Çalışma Grubu, Türkiye’de yurtdışı rüşvet konusundaki mevzuatın yeterli derecede uygulanmamasından da ciddi kaygı duymaya devam etmektedir. Ülke ekonomisinin büyüklüğü ve ülkenin jeopolitik önemine rağmen, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 16 yıl içinde yurtdışı rüşvet konusunda tek bir mahkumiyet verilmemiştir.

-Bir başka önemli endişe kaynağı da yurtdışı rüşvet konusundaki soruşturma ve kovuşturmaların milli ekonomik çıkarlardan, başka devletlerle olan ilişkiler üzerindeki potansiyel etkilerden ya da konuyla (rüşvetle) ilgili gerçek ya da tüzel kişilerin kimliğinden etkilenebildiği hususudur.

Açıklamada ayrıca 2014’te yapılan uyarılara rağmen Türkiye’nin eksiklikleri giderecek adım atmadığı dile getirilirken bununla birlikte Türkiye’nin bilinçlendirme ve eğitim konusundaki çabalarının not edildiği vurgulandı.

Türkiye’den Ekim 2019’a kadar hangi adımların atılacağı konusunda bir rapor istendi.

Etiketler :