Altılı masanın önceliği anayasal kurumsallaşma: Şimdi gözler ekonomi paketinde

Altılı masanın önceliği anayasal kurumsallaşma: Şimdi gözler ekonomi paketinde
Altılı masa, anayasa değişikliğini içeren mutabakat metnini açıkladı. Vatandaşlar, bundan sonraki paketin giderek derinleşen yoksulluk, enflasyon, işsizlik gibi acil konularla ilgili olmasını bekliyor. Dr. Murat Kubilay nihai metnin ocakta netleşeceğini belirtirken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Halk enflasyon, yoksulluk, işsizlik, gelir ve servet dağılımı bozukluğunun düzeltilmesini bekliyor" dedi.

Altılı masa anayasa değişikliğini içeren mutabakat metnini açıkladı. Şimdi vatandaşlar, bundan sonra açıklanacak paketin, giderek derinleşen yoksulluk, enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi acil çözüm bekleyen konularla ilgili olmasını bekliyor.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, altılı masanın bugün açıkladığı mutabakat metninin iktidar değişiminin ardından hedeflenen anayasal kurumsallaşmanın sağlanmasını amaçladığını belirterek, “Doğrudan ekonomi kurumlarına ve bu kurumlarda çalışacak bürokratlara ilişkin ayrıntılar öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde oluşacak mutabakat neticesinde netleşecek” dedi. Mevcut açıklamaların otoriter eğilimlerin ve denetimsizliğin yol açtığı ekonomide güven eksikliği ve kurumsal hasarı telafi etme amaçlı olduğuna dikkat çeken Kubilay, şunları söyledi:

‘Nihai metin ocak ayında netleşir’

“Siyasetçilerin iç politika amaçlı popülizmi kullanmalarının ya da yine benzer bir amaçla dış ekonomik ilişkileri suistimal etmelerinin önüne geçecek temel düzenlemeler dile getirilmiş. Bununla birlikte ekonomi temelinde daha kapsamlı bir politik uzlaşı ve belge gerekiyor. Bu belgenin acil istikrar oluşturulması, kurumsallığın artırılması, nitelikli insan kaynağının sağlanması, toplumsal adaleti hedeflemesi, kalkınmacı yaklaşıma sahip olması ve yeni teknolojileri içerecek vizyona sahip olması yerinde olacaktır. Bu amaçla partilerin hâlâ birbirinden ayrı çalışmaları var ve Kemal Kılıçdaroğlu’nın 3 Aralık tarihinde açıklayacağı vizyon programı bekleniyor. Öyle görünüyor ki, altılı masa ocak ayında tüm taslaklarını hazırlamış ve üzerinde uzlaşarak nihai bir metin haline getirmiş olacak. İşte o zaman bu metnin içeriği ve yeterliliği üzerine daha net değerlendirme yapabileceğiz.”

‘Halk ekonomide somut öneriler bekliyor’

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da, altılı masanın paylaştığı konuların güçlendirilmiş parlamenter rejime geçiş metni gibi doğru ve anlamlı olmakla birlikte yurttaşı doğrudan ilgilendirmeyen idari konuları içerdiğini belirterek, “İnsanlar enflasyon, yoksulluk, işsizlik, gelir ve servet dağılımı bozukluğunun düzeltilmesi ile ilgili somut öneriler bekliyor” diye konuştu.

Yolsuzluk ve israf sona erecek, başbakan ve bakanlar Yüce Divan’da hesap verecek

Altılı masanın bugün açıkladığı mutabakat metninde yer alan ekonomiyle ilgili maddeler şöyle:

• Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin nasıl harcandığının etkili bir şekilde denetlenebilmesi için Meclis’in bütçe hakkını, Meclis’in devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olarak düzenleyeceğiz.

• Meclis bünyesinde Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olmasını Anayasa’da açıkça düzenleyeceğiz.

• Güçlendirilmiş parlamenter sistem, “yolsuzluğun, yoksulluğun ve israfın sona ermesi” demektir.

• Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için hükümete hesap sorulabilmesini sağlayacak araçları artırıp etkili kılacağız.

• Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru verme yetkisini tesis edeceğiz. Bu yenilikle, Bakanlar Kurulu aleyhine verilen güvensizlik önergelerine yeni Başbakanın isminin eklenmesini zorunlu kılacağız. Böylece meclis, istikrarın gereği olarak ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecektir.

• Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı hesap vermeleri amacıyla meclis soruşturmasını kapsamlı bir şekilde düzenleyeceğiz.

• Başbakan ve bakanlar hakkında görevine ilişkin suç işlediği iddiasıyla soruşturma önergesi verilebilmesi için gerekli çoğunluğu indirerek denetimi kolaylaştıracağız.

• Başbakan ve bakanlara haklarındaki iddialar ile ilgili meclis soruşturması açılabilecek, Meclis’in sevk kararı vermesi halinde ilgililer Yüce Divan’da yargılanabilecek.

• Sayıştay da yüksek mahkemeler başlığı altında düzenlenerek, demokrasinin aslî unsurlarından olan şeffaflık ve hesap verirlik güvence altına alınmıştır.

Etiketler :