Danıştay İBB'nin itirazını haklı buldu: İhaleyi iptal etti

Danıştay İBB'nin itirazını haklı buldu: İhaleyi iptal etti
Danıştay 13. Dairesi, TCDD'nin Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarını kiraya verilmesine ilişkin ihalesine itiraz eden İBB'nin itirazını kabul ederek ihaleyi iptal etti.

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanlarının kiraya verilmesine ilişkin ihale açan TCDD'nin kararına İBB itiraz başvurusu yapmıştı.

İBB'nin itirazını değerlendiren Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozarak ihaleyi iptal etti.

Danıştay kararında, İBB'nin ihalede devre dışında bırıklamasını eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir uygulama olarak kaydetti.

Danıştay kararında şöyle denildi:

"İBB’nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Bu kapsamda;

1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin 04/03/2020 tarih ve E:2019/2104, K:2020/231 sayılı kararının BOZULMASINA,

2- DAVA KONUSU İŞLEMLERİN İPTALİNE,

3- İlk derece ve temyiz yargılama giderleri toplamının davalı idareden alınarak davacılara verilmesine karar verildi.

17/09/2020 tarihinde 3’e 2 oy çokluğuyla alınan karar, düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak alındı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Ongun, "İtirazımız üzerine, TCDD tarafından yapılan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihale iptal edildi. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bozup Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalesinden İBB iştiraklerinin usulsüz şekilde elenmesini hukuka aykırı buldu." dedi.

 

Etiketler :