Danıştay basın kartı düzenlemesindeki sigortalılık şartının yürütmesini durdurdu

Danıştay basın kartı düzenlemesindeki sigortalılık şartının yürütmesini durdurdu
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında açtığı davanın ilk aşaması tamamlandı.

Danıştay 10’ncu dairesi tarafından verilen kararda, gazetecilerin basın kartı alabilmesi için şart koşulan “sigortalılık” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin "basın meslek örgütlerinin görüşlerine başvurmadan ve gazeteciler danışılmadan hazırlanan yeni basın kartı yönetmeliği" için başvuruyu değerlendiren Danıştay 10’ncu Dairesi, yönetmeliğin “Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları” düzenleyen 6’ncı maddesinin g fırkası kanuna aykırı bulunarak yürürlüğün durdurulmasına karar verildi.

İlgili hüküm, gazetecinin basın kartı alabilmesi için gerekli koşulan diğer şartların yanında “5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması” şartını getiriyordu. Danıştay, bu maddeyle yüklenen sorumluluğun gazeteciye değil işverene ait olduğunu belirtti ve kişinin kendi sorumluluğunda olmayan bir durum nedeniyle cezalandırılamayacağı ilkesinden hareketle fıkranın yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu.

"Kart vermemek gazeteciliği engellemektir"

Danıştay kararında, basın kartının gazetecilerin mesleklerini icra edebilmek için gerekli toplantı, etkinlik, basın açıklaması gibi haber kaynaklarına ulaşmalarını sağlayan bir kart olduğu belirtildi. Danıştay, hukuki değerlendirmesinde “Basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından” ifadelerini kullanarak, basın kartı verilmemesinin gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesini engellediği tespitinde bulundu.

Maddelerin iptal istemi de görüşülecek

ÇGD’nin yürütmenin durdurulması ve yönetmelikteki bazı maddelerin iptali başvurusunun ardından Danıştay, İletişim Başkanlığı’nın savunmasını istedi. Savunmanın alınmasının ardından öncelikle acil ve geri dönülemez zarara uğranabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemi karara bağlandı. Danıştay 10. Dairesi, adli tatilin ardından ÇGD’nin basın kartı yönetmeliğindeki maddelere iptal istemini de görüşerek karara bağlayacak.

ÇGD: Gazetecileri köle düzenine iten her türlü uygulamaya karşı haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

Mahkeme kararına ilişkin yazılı açıklama yapan ÇGD, "dava kapsamında yürütmesini durdurulmasını istediği diğer kritik düzenlemelere ilişkin yürütmeyi durdurma yönünde olumlu bir karar verilmediğine vurgu yaparak "bu maddelerin esastan görüşülme sırasında iptal edilmesini, hukuk devletine olan inancımız çerçevesinde beklemekteyiz" dedi. 
 

Etiketler :