Ankara Tabip Odası’ndan performansa dayalı ek ücrete tepki

Ankara Tabip Odası’ndan performansa dayalı ek ücrete tepki

Ankara Tabip Odası (ATO) Sağlık Bakanlığının belirlediği performansa dayalı ek ödemenin kabul edilemez olduğunu belirtti. ATO, “Ödeme yapılacaksa maaşa yansıyan performansa dayalı olmayan bir ödeme yapılmalıdır” dedi.

Sağlık Bakanlığının 5 Eylül 2020 tarihinde yayınladığı “"Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’e ATO tepki gösterdi.

Ek ödemenin tüm Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına verilmesi gerektiğini belirten ATO, ” Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışma barışını bozan sadece tavan ücretlerinin açıklandığı bu düzenleme kabul edilemez. Aile Sağlığı Merkezi'nde COVID-19 ile mücadele bir ekip işidir. Bu ekip temizlik personeli, yardımcı sağlık personeli, hemşire, ebe ve aile hekiminden oluşur. Ödeme yapılacaksa tüm ASM çalışanlarını kapsayacak şekilde adaletli bir ödeme şeklinde olmalıdır” çağrısını yaptı.

Yönetmelik ile Covid-19 nedeniyle rapor almak zorunda kalan ASM çalışanlarının ücret kaybına uğratılmasının sona erdiğini vurgulayan ATO şunları kaydetti:

“Yönetmelik ile birlikte COVID-19 nedeniyle rapor almak zorunda olan aile sağlığı merkezi çalışanlarının ücret kaybına uğratılması ayıbı sona ermiştir. Ancak bu düzenleme ‘bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması’ durumu ile kısıtlanmıştır Bu kısıtlama kaldırılarak tüm sağlık raporları ve izinler için geçerli hale getirilmeli ve COVID-19 nedeniyle ücret kaybı yaşamış olan tüm sağlık çalışanlarına geriye dönük ödeme yapılmalıdır”