766 saha için maden arama ve işletmesi: Doğanın sonu demek

766 saha için maden arama ve işletmesi: Doğanın sonu demek
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından toplam 766 sahada maden arama ve işletmesi için ihale açıldı.

 

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “Bütüncül bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan ihale yapılması hukuksuzluktur” dedi. İhaleye açılan 766 saha hakkındaki belirsizliklere dikkat çeken Öztunç, “Müdürlüğün ihaleye açtığı bu sahalarda hangi madenlerin aranacağı ya da işletileceği belirsiz. Yine bu sahaların mera mı, orman mı, tarım alanı mı, doğal ya da arkeolojik sit alanları ya da su havzaları olup olmadıkları hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor” yorumunda bulundu.

“Doğanın sonu demek”

İklim kriziyle mücadelenin daha acil olduğu bir dönemde, krizi daha da derinleştirecek eylemler sergilediğini ifade eden Öztunç, “Hali hazırda bu illerde faaliyette olan maden tesisleri ve diğer kirletici tesisler mevcut ve bir çok şehir kuraklık, kirlilik vb. etkenlerle uğraşırken, yeni sahaların bütüncül çevresel etki değerlendirmesi, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan ihaleye açılması, ruhsatlandırılması hukuka aykırıdır. Ayrıca, doğanın sonu demektir” diye konuştu.