Atilla Köprülüoğlu

Atilla Köprülüoğlu

Umutsuzluk yakışmaz

Prof.Dr.Doğan Kuban, Müjgan Yıldırım’ın

‘’nehir söyleşisi’’ çalışması

‘’Bir Rönesans Adamı’’nda şöyle tanıtılır;

‘’Mutluluğu yürek ferahlığı olarak değil,

aklın tatmini olarak gören, aklına uymayan

tutum, davranış ve sözlere karşı lafını

esirgemeyen bir akıl adamı.

Yüzlerce yıllık karanlıktan sonra dünyamızı

aydınlatanların; resim ve heykel yaparken tıpla,

anatomiyle ilgilenen, köprüler tasarlayan,

yazan, çizen düşünen Rönesans adamlarının

bu çağdaki ve bu topraklardaki tezahürü.

'İnsan, toplumun yarattığı her şeye: sanata,

düşünce ürünlerine ilgili olmalıdır.

Dünyaya merakla bakmalı ve heyecanlanmalıdır'

diyerek mimarlıktan tarihe, felsefeden edebiyata

bir çok alanla ilgi merak ve heyecan duyan,

kendini belli bir konuyla sınırlandırmayıp

farklı dallarda eserler veren bir bilgi adamı.

Ama aynı zamanda bahçesinde domates

yetiştiren, kendisine tanınan zengin olanakları

reddederek memleketinde yaşamayı seçen ve toplumsal

mutluluğu sevgide arayan gönül adamı!’’

*

Halkın aydınlatılmasını -iyimserlikle-

her platformda savunan

Doğan Kuban’ın ‘’lezzetli’’ yazıları,

önce Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji’de(CBT),

iki yıldır da Herkese Bilim Teknoloji’de(HBT)

ilgiyle okunuyor ve toplumda binlerce

paylaşıma konu oluyor.

Cumhuriyet’ten sanata, siyasetten

eğitime, şehircilikten Osmanlı’ya kadar geniş

yelpazede sorunları ele alarak -deyim yerindeyse-

Türkiye’nin röntgenini çekiyor.

Kuban Hoca;

Toplum, Çağdaşlık, Kültür, Düşünce, İslam,

Kent, Kaos, Cumhuriyet başlıkları altında toplanmış 58 yazılı

son kitabının ismini de; ‘’Umutsuzluk Yakışmaz’’ koymuş.

Kuban’a göre; her zaman ölümsüz bir ağaç

gibi yeniden başlayacak gücü olmalı insanın.

Yeniden başlamak, yaşam işaretidir.

Kuruduğunu sandığınız ağacın filizlenmesi gibi!..

*

Doğan Kuban, gençlerin enerjisinin ve yeniyi yaratma

potansiyelinin daha akıllı daha bilimsel daha

insancıl amaçlara yönetilse, daha çok insan,

birbirlerini artık sonuç vermeyecek kavgalarda

boğazlamaya çalışmasalar, pörsümüş ideolojilerin

kurbanı olmasalar, geleceğe dönük, çocuklarının

daha aydınlık günleri için insanlık tarihinde

pek çok kez görüldüğü gibi hayaller kursalar

-daha iyi bir dünyada yaşanacağını- savunuyor.

İnsana saygı; açlığı, barınaksızlığı, doğa ve insan

tehdini ortadan kaldırmak amacı içermeli.

Bilime dayalı bir entelektüel düşünce

topluma egemen olmalı.

Sanat ve musiki toplum yaşamında yerlerini almalı.

Yaşamın adı umut adına!..

*

Kırmızı Kedi Kitap’ın, “Cumhuriyet Bilgeleri” başlığı

altındaki serisinin ilk kitabı ‘’Umutsuzluk Yakışmaz’’.

Akademi, mimarlık ve yazıyla içiçe geçen

hayatını öğrenme ve öğretmeye adayan

Prof.Dr. Doğan Kuban’ın

birikim ve deneyimini aktardığı bir yapıt.

O; Usta Yazar Orhan Bursalı’nın aynen

katıldığımız tespitiyle;

‘’Yaşadığımız kötücül siyasi ve toplumsal

durumlar karşısında yükselen ‘Eyvah!’

söylemlerine karşı, bilgece umudu

yeşertmiştir ve çağdaş yaşamı belirleyen

unsurların herkesi birleştireceğini ve

kimsenin bunun dışında kalamayacağını’’

söylemiştir.

Sağ olun, var olun, umutlu olun.

Okuyun, okutun!..

Önceki ve Sonraki Yazılar