Atilla Köprülüoğlu

Atilla Köprülüoğlu

Bülent Ecevit

İyi bir gazetecilik geçmişine sahiptir…

Türkiye'nin en birikimli politikacılarındandır..

Prof.Dr.Emre Kongar’a göre;

Ecevit, ‘’hiziplere ve öteki

politikacılara duyduğu tepkiden dolayı en zor yolu-

doğrudan tabanla etkileşimi- seçmiştir.’’

Böylece "duygusal destekçileri" tabanda oluşmuştur!

Dürüstlükle yapılan siyasetle simgeleşmiştir!

Kongar Hoca’nın bu konudaki tespiti de şöyledir:

‘’ Ecevit ve ailesi, siyasal yaşamları boyunca

(son dönemde ne yazık ki olağanlığını

yitirip artık bir 'erdem' haline gelmiş olan)

"hırsızlığa bulaşmama" konusunda başarılı bir sınav vermiştir.’’

1977’de partisinin oyunu yüzde 44’e çıkartmıştır.

Bugüne kadar sosyal demokratların aldığı en yüksek oydur!..

Sanat/sanatçı; onun döneminde en büyük itibarı görmüştür...

Bir anekdot;

Ozan Ece Ayhan çok hastadır ve özel bir hastanededir.

Masrafları büyümüştür, maddi durumu yetersizdir.

Başbakan Ecevit, durumdan bir şekilde haberdar

olur, ozanı arar; ilgilenir ve masrafları da hissettirmeden

bizzat kendisi öder…Uçuk mavi gömlek ve kasketi;

‘’Umudumuz Ecevit’’,

‘’Karaoğlan’’sözcükleri ile; ‘’özdeşleşendir’’…

Bir tarihte ulusal ölçekte bir gazete şöyle manşet atmıştı:

“Ona şairden başbakan olmaz diyorlardı!..” Politika gibi, şiir en büyük aşkıydı..

“Şiirsiz kalan toplum bu nedenle

insanlığın anadilinden kopmuş olur.

Dile yabancılaşır, o yüzden kendine de

yabancılaşır” düşüncesini her fırsatta yinelerdi.

Okan Yüksel Usta’ya göre; Attilâ İlhan,

Can Yücel ve Cemal Süreya

gibi ülke şiirinin yıldızlarındandı.

“Elele büyüttük sevgiyi birlikte öğrendik seninle’’yi

dillendirmiştir" "İnsan’'da da

“Elbette senden güzel olacaktı çizdiğin resimyaptığın heykel: senden büyük olacaktısenden yakışıklı elbette senden doğru söyleyecektiyazdığın şiir elbette senden çok duyacaktısöylediğin türkü: sen olduğundan büyüksünsen olduğundan iyisin sen olduğundan güzel…’’i..

"Taka"da da şu dizeleri;

"takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lâzlı,

takalar geçiyor en nazlı, yelkenlilerden de güzel, güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlerinden çok duyarak denizi takalar geçiyor,

enginlere yamalı,

göğsünü gere gere, takalar geçiyor yükle yürekle,

takalar geçiyor emekle, dolu günlük güneşlik, kıyılarından kopmuş, denizlerde Anadolu kıyılar kadın olmuş açılır gider erkeği takalar, takalar toprağın denizde, çarpan yüreği"

“Ölümü bir yok oluş, bir hiçlik diye

algılayan insan; ölmekten korkar” der şair…

İnsanı ölümden sonra yaşatacak olan;

kalıcı ürünleri vermek, yeryüzüne

sevdalar bırakıp gitmektir!..

Günümüzün yoz, kutuplaşan ortamında;

Bülent Ecevit hep sevgi ve saygıyla anımsanacak, asla unutulmayacaktır!..

#BülentEcevit

#5Kasım2006

Önceki ve Sonraki Yazılar