Halk TV Canlı Yayın
Fatih Ertürk

Fatih Ertürk

Toplumların ne kadar, nasıl ve ne yönde geliştikleri ilgili en geçerli bilgi kaynakları araştırmalar ve istatistiklerdir. Her kamuoyu araştırması ve istatistik sonucu o toplumdaki yerleşmiş yargıları, önyargıları, yaşama biçimini, kültürü ve alışkanlıkları ortaya çıkarır.

İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte; yani gericilerin ve yobazların söve söve bitiremedikleri Cumhuriyetin henüz başlangıç yıllarında yani 1923’te talan edilmiş, hırpalanmış, geri bırakılmış, cahilliği kader olarak algılamış ezik bir toplum vardı.

Eğer o günlerde bir fotoğraf çekebilseydiniz toplumun tümünü gösteren bir tablo ortaya çıkacaktı. Ya da şimdiki gibi araştırma şirketleri ve kamuoyu yoklamaları o zaman olsaydı şu manzara arzı endam edecekti….

“Nüfus 13 milyon civarıydı, 11 milyon kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı, 38 bininde okul yoktu. Traktör sıfırdı, karasabandı. Beş bin köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. İki milyon kişi sıtma, bir milyon kişi frengiydi, verem, tifüs, tifo salgını vardı, üç milyon kişi trahomluydu, bebek ölüm oranı binde 480'di, her doğan iki bebekten biri ölüyordu. Memlekette sadece 337 doktor vardı. Sadece 60 eczacı vardı, sadece 8'i Türk'tü. Diş hekimi, sıfırdı. Dört hemşire vardı. 40 bin köy, sadece 136 ebe vardı. Ortalama ömür 40'tı. Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 bindi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu, kiremit bile ithaldi. Limanlar, madenler, demiryolları yabancıya aitti. Toplam sermayenin sadece yüzde 15'i Türk'tü. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan sadece dört fabrika vardı, Hereke ipek, Feshane yün, Bakırköy bez, Beykoz deri… Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Kadın, insan değildi. Son padişahlardan Abdülhamid'in 16 tane eşi vardı. Nazikeda, Safinaz, Dilpesent, Peyveste, Nazlıyar, Bidar, Mezide, Emsalinur hanım.  Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların sadece binde dördü okuma yazma biliyordu. Okur-yazar erkeklerin çoğunluğu, subay veya gayrimüslimdi. Okul yaşı gelen her dört çocuktan üçü okula gitmiyordu. Toplam, 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise vardı. Türkiye'nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlıydı. Öğretmenlerin üçte birinin, öğretmenlik eğitimi yoktu. Tek üniversite vardı, darülfünun, medreseden halliceydi.(*)

Peki ne yaptı Cumhuriyet ve kurucusu büyük Atatürk. Yıl 1923; toprağın terinden, insanın emeğinden, güneşin gücünden, suyun bereketinden yararlanan o koca ulus neler yaptı. . “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen meczupların, hainlerin ve ahlaksızların önünde diz çökenler bunu dikkatle okusun. AKP kaç yıldır iktidarda. Peki ne yaptı. İşte Cumhuriyetin ilk 16 yılında yapılanlar;

“Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu, Hilafet kaldırıldı, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kabul edildi, İlköğretim zorunlu hale getirildi, Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi,  Gölcük'te ilk tersane ünitesi kuruldu, Devlet Demiryolları kuruldu, İstanbul - Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı, Türkiye İş Bankası kuruldu, Türk Kadınlar Birliği kuruldu, Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu, Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu, İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti, Bursa'da Karacabey Harası kuruldu, Milli Sahne Ankara'da ilk tiyatro olarak kuruldu, Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı, Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı, Atatürk'ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı, Danıştay kuruldu, Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu, İstanbul'da Liman İşleri inhisarı kuruldu, Osmanlı'da köylülerden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu, Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi, Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi, Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı, Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete girdi, Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı, Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı, İlk Cumhuriyet altını basıldı, Adana ve Bergama Müzeleri açıldı, Tayyare Cemiyeti'nin katkılarıyla Ankara'da Türk yapımı ilk planör uçuruldu, Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi, Demir Çelik Sanayiinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlandı, Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi, Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı, Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu, Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı, Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi, İlk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı, Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı, İstanbul'da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kuruldu. Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. (1950'li yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi.) Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu. Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı. Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi.  Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi. Ankara - Kayseri demiryolu açıldı. Emlak ve Eytam Bankası kuruldu, İstanbul Radyosu yayınlarına başladı, Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı, Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı, Eskişehir Bankası kuruldu, Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu, Okullarda karma eğitime geçildi, Köy Öğretmen Okullarından ilki Kayseri'de açıldı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt parası tedavüle çıkarıldı. Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı, Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı,  Ankara Çimento Fabrikası açıldı, Türk Halkına okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açıldı. 1936'ya kadar 16-45 yaş arası yaklaşık 3 milyon kişiye temel eğitim verildi, Ankara Numune Hastanesi açıldı,  Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu. İstanbul Bomonti'de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi, İlk defa Kadınlar Mahkemelerde Avukat olarak görev aldılar İstanbul'da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı'da tramvay hatları açıldı. Gaziantep'te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı. Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı, Ayancık Kereste Fabrikası açıldı, Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı, Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı, Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı, Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası hizmete girdi, Ankara - Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı, Kadınlar Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı,  Ankara'da Ziraat Enstitüsü kuruldu, İstanbul Galata Köprüsü'nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı, Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı, Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı. Gölbaşı - Malatya demiryolu açıldı, Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu, Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu, Türk Tarih Kurumu kuruldu, Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu, Samsun- Sivas demiryolu açıldı, İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı, Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu, Kütahya - Balıkesir demiryolu açıldı, Ulukışla - Niğde demiryolu açıldı, Halkevleri açıldı. (1951'de Demokrat Parti-Adnan Menderes hükümetince kapatıldıklarında 478 Halkevi, 4322 Halk Odası vardı), Türk Dil Kurumu kuruldu, Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı, Sümerbank resmen faaliyete geçti, İstanbul - Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı, Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı, Ulukışla - Kayseri demiryolu açıldı, Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu, İstanbul Üniversitesi kuruldu, Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu,  Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu, Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan satın alındı,  Halk Bankası kuruldu, Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu yabancılardan satın alındı, İlk Türk Operası sahnelendi, Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı (1934), İzmir -Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi, Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı,  Soyadı Kanunu kabul edildi, Turhal Şeker Fabrikası açıldı, Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı, Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı, Basmane (İzmir) - Afyon demiryolu yabancılardan satın alındı, Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılışı yapıldı, İlk Süttozu Fabrikası Bursa'da açıldı, Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı, Demiryolu Elazığ'a ulaştı, MTA Enstitüsü kuruldu, ETİBANK kuruldu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu, Türkkuşu kuruldu, İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı, Fevzipaşa - Ergani - Diyarbakır demiryolları açıldı, İlk Arkeolojik kazılar Alacahöyük'te başladı, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı, Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı, Afyon - Isparta demiryolu açıldı, 1935 - Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası'nın açılışı yapıldı, Ankara Mamak'ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı, Ankara'da Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi açıldı, Ankara'da Devlet Konservatuarı açıldı, Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı, Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi, Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu, İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete açıldı, Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu, İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı, İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı, İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı, SEKA'nın İzmit'teki fabrikasında ilk kağıt üretildi, Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı, Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı, Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi, Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı, Çatalağzı - Zonguldak demiryolu açıldı, İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı, Toprakkale - İskenderun demiryolu yabancılardan satın alındı, Ankara'da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı, Urfa'da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı, Denizbank kuruldu, İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı, Diyarbakır - Cizre Demiryolu açıldı, Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete verildi, Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı, İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı, Ankara Radyoevi hizmete girdi, Divriği Demir Madenleri üretime başladı, Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti, Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı, Türk askerleri Hatay'a girdi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu, Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu, İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu,  Sivas - Erzincan demiryolu açıldı, Giresun'da Fiskobirlik kuruldu, Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi, Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı, İstanbul'da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti, Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi, Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi, Sivas Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu, Aydın'da 4000 köylüye toprak dağıtıldı,  İstanbul'da İETT kuruldu, Fransız askerleri Hatay'dan çıkartıldı, Hatay Türkiye'ye katıldı, Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi, Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi, Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı, İlk Türk denizaltısı Haliç'te denize indirildi, Sivas - Erzurum demiryolu açıldı. (Cumhuriyetin ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı), Kozabirlik kuruldu.”

Bakın ne bir nefeste okuyabileceğiniz ne de şöyle bir göz ucuyla bakıp bitirebileceğiniz bir liste değil bu. Ne diyeyim; Anadolu tabiriyle “Yüzünüze gözünüze dursun” diyeceğim ama değmez. Bu arada “Sosyal Yardım” adı altında halka dağıtılan rüşvet 16 yılda 300 milyar dolar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun iddiasına göre hazineden çalınan para “1 Trilyon Dolar”. Yanlış okumadınız. Bir trilyon dolar. 230’a yakın Cumhuriyetin kurduğu fabrika ve işletme yok pahasına satıldı (Sadece Telekom gerçekte 21 milyar dolar ederken 6 milyar dolara satıldı ve alan Arap kardeşim çoğu kamu bankası olmak üzere Türk bankalarına 4,7 milyar dolar borç takıp bırakıp kaçtı. Eğer gerçekten TELEKOM’un sahipleri bu Arap’sa tabi…)…

Ama her şey bir yana okuduğum son bir haber canımı gerçekten yaktı…CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker’in soru önergesine karşı BİMER’den aldığı bilgiye göre ; 2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde, yani toplamda 18 aylık bir süre zarfında 21.957 çocuk gebe sayısı kayıtlara geçirilmiş. Yani her gün 40’tan fazla çocuk anne olmaya zorlanıyor…

Bir toplum nasıl uygarlıktan yeniden barbarlığa özlem duyar anlamakta zorluk çekiyorum. Koca bir ülke nasıl kendini ilkel bir yönetim anlayışına bu kadar kolay terk eder onu da anlamıyorum.

Ama son diyeceğim şu;

“Türkiye; barbarlıktan uygarlığa büyük bir yol katetti, ama son 16 yılda uygarlıktan yeniden barbarlığa doğru hızla yol almaya başladı…!”

Yolumuz bu…”Durmak yok yola devam…!!!!!”

(*)-(Yılmaz Özdil’in bir yazısından alınmıştır)

Bu yazı toplam 408 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları »