Hükümete iki kat fazla borçlanma yetkisi

Hükümete iki kat fazla borçlanma yetkisi

Hükümete 2020 yılı içinde iki kat fazla borçlanma yetkisi verilmesini öngören teklif komisyona sunuldu.

AKP'li milletvekillerinin hazırladığı ve hükümetin 2020 yılı içinde borçlanma yetkisini 2 katına çıkaran teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu. 

Önergede teklifin verilme gerekçesi olarak koronavirüs salgını gösterilerek, "Covid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için geçici olarak alınan ekonomik tedbirlerin mali etkilerini de kapsayan 2021-2023 Yeni Ekonomi Programında (YEP) yer alan 2020 yılı bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yine pandemi nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması amacıyla sene başında Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması hedeflenmektedir." denildi