Üsküdar Belediye Başkanı’na soruşturma yolu açıldı

Üsküdar Belediye Başkanı’na soruşturma yolu açıldı
Danıştay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkındaki suç duyurusunu işleme koymayan İçişleri Bakanlığı kararını kaldırarak soruşturma yolunu açtı.İstanbul Mimarlar Odası, Validebağ Korusu’ndaki inşaat faaliyetleri...

Danıştay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkındaki suç duyurusunu işleme koymayan İçişleri Bakanlığı kararını kaldırarak soruşturma yolunu açtı.

İstanbul Mimarlar Odası, Validebağ Korusu’ndaki inşaat faaliyetleri sürecinde, koru sınırları içindeki Adile Sultan Kasrı yanında otopark yapımına izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanı Türkmen hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına karar vermişti.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ ADIYLA BETON

Hürriyet’ten Ali Dağlar’ın haberine göre; Mimarlar Odası Şubesi de 26 Mart 2015 tarihinde Danıştay’a başvurarak bakanlığın soruşturmaya izin vermeyen kararının kaldırılarak, suç duyurusunun işleme konulması talebiyle dava açmıştı. Danıştay 1. İdare Mahkemesi’nin kararında Mimarlar Odası’nın suç duyurusuna gönderme yapılarak, İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın konusu şöyle anlatıldı: “Üsküdar Altunizade Mahallesi’ndeki Hazine’ye ait, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisli 1. Derece sit alanında bulunan, üzerinde kültür varlığı olarak tescilli Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz Av Köşkü ve Güvercinli Köşkü bulunan Validebağ Korusu’na çevre düzenlemesi adı altında beton döktürerek, bölgeyi otoparka dönüştürmeye çalışmak ve doğal dokuyu bozarak, ileride imar uygulaması yapılmasına kapı aralayacak faaliyette bulunmak”

DOSYADAKİ İDDİALAR İÇİN ÖN İNCELEME ŞART

Kararda İçişleri Bakanlığı’nın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yönünden suç duyurusunu işleme koymama kararının 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendiği belirtilerek şöyle denildi “Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre şikayetin 4483 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra kararı karşı itirazda bulunulması durumunda dosyanın dairemize gönderilmesi gerektiğinden itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 13.02.2015 tarihli kararın kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verildi.”