TBMM Başkanı Şentop, '2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni açıkladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 198 milyon lira olarak komisyona sunulduğunu belirtti.

Yayınlanma:
Güncelleme: 27 Ekim 2021 13:56
TBMM Başkanı Şentop, '2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni açıkladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Temenni ederim ki; milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece devletimizi ve milletimizi, nihayetinde, bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimize nasip olur" dedi. Şentop, 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 198 milyon lira olarak komisyona sunulduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Şentop, TBMM'nin 2022 yılı bütçesi görüşmelerine katılarak, Meclis bütçesinin sunumunu yaptı. Şentop, Meclis’in, 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 198 milyon TL olarak komisyona sunduklarını belirterek, "2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 72,7’si yasama, yüzde 22,3’ü yönetim ve destek ve yüzde 5’i ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Bütçeyi konuşmak sayıları konuşmak değil, insanları konuşmaktır. Her biri ayrı bir kamu hizmetini ifa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe" dedi.

Şentop, bu dönem milletin beklentileri doğrultusunda yeni sivil bir anayasa yapmayı ümit ettiklerini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz 27'nci Yasama Döneminde milletimizin TBMM’de temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak, toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye’sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır. Temenni ederim ki; milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece devletimizi ve milletimizi, nihayetinde, bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclis'imiz’e nasip olur" ifadelerini kullandı.

'Yeni iç tüzük yürürlüğe konulabilir'

Şentop, mevcut iç tüzük yerine yeni bir iç tüzüğe ihtiyaç olduğunu kaydederek "Bu yasama döneminde umut ederim ki, TBMM'nin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevcut iç tüzüğümüzün yerine, yürürlüğe girdiği 1973 yılından bugüne kadar açığa çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ve özellikle yeni hükumet sistemiyle uyumlu olacak şekilde yeni bir İç Tüzük de, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin katılımı ve uzlaşısıyla, özellikle içinde bulunduğumuz 5'inci yasama yılında yürürlüğe konulabilir" dedi.

TBMM'nin çözüm yeri olduğuna vurgu yapan Şentop, Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin teminatı olan Meclisin, ortak aklı, diyalog ve uzlaşı kanallarını kullanarak çözemeyeceği meselenin olmadığını kaydetti.