"Sığınmacılar Nüfusa Orantılı Bir Şekilde Dağıtılmalı"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, Türkiye'nin sığınmacı sorununa yeni bir vizyonla bakılması gerektiğini söyledi....

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
"Sığınmacılar Nüfusa Orantılı Bir Şekilde Dağıtılmalı"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, Türkiye'nin sığınmacı sorununa yeni bir vizyonla bakılması gerektiğini söyledi. Prof. Nişancı, nüfusun şehirlere orantılı bir şekilde dağıtılmasının artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul'daki yoğunluğa karşın, kuzey illerinde sığınmacı nüfusunun yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan 2,5 milyona yakın sığınmacı için hem ülkenin iç mekanizmalarını hem de göç edenlerin kültürlerini ve sorunlarını birlikte düşünecek büyük bir akla ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Nişancı, "Söz gelimi, Türkiye'ye gelen göçmenler içerisinde eğitim çağında olan çocuklar var. Eğitim alamıyorlar. İş beklentisinde olan insanlar var. Bu insanlara bir şekilde iş temininin yapılması gerekiyor. Bu insanları artık ne kadar konteynırlarda tutabilirsiniz? AFAD'ın yapmış olduğu o çadırkentlerde ne kadar muhafaza edebilirsiniz? Bu nedenle bunlara ilişkin orta vadeli programların yapılması bir aciliyet noktası haline gelmiştir" diye konuştu.

'KUZEY İLLERİNDE YOK DENECEK KADAR AZ'

Bugüne kadar Türkiye'ye göç eden sığınmacıların, ülkenin belirli yerlerine yoğunlaştığını aktaran Prof. Dr. Nişancı, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul'da aşırı bir yoğunluk olduğunu, bunun yanında kuzey illerde sığınmacı nüfusunun yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nişancı, nüfusun orantılı bir şekilde dağıtılmasının artık elzem bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nişancı, "Sığınmacıların güvenliğe ilişkin kaygıları ortadan kalktı. Fakat bir süre sonra bu hayat tehlikesini aşan sığınmacılar, artık sosyal haklarına da sahip olmak istiyorlar. Kendilerine bir hayat kurmak istiyorlar. Dolayısıyla sosyal hak talepleri doğmaya başlıyor. Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar, istihdam ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Siyasal ihtiyaçları belki şu anda erken ama onların da en azından uzun vadede bir sorun olarak karşılarına çıkıp, onları da karşılamak isteyeceklerini düşünmemiz gerekiyor" dedi.

'KISMİ VATANDAŞLIK İSTİYORLAR'

Prof. Dr. Ensar Nişancı son olarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir süre kalan sığınmacıların, bir süre sonra Avrupa'ya yöneldiklerini görüyoruz. Avrupa'ya gidişlerindeki temel amaçları, sivil ihtiyaçlarını karşılamak değil. Aksine sosyal ihtiyaçlarını, yani istihdam, eğitim, istikrarlı bir sağlık hizmeti gibi ihtiyaçlarını gidermek istiyorlar. Sosyal olarak tanınmak istiyorlar. En azından kısmi vatandaşlık istiyorlar. Yoksa bunlar için halihazırdaki misafir statüleri artık sıkıcı olmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye'nin sığınmacı sorununa yeni bir vizyonla, yeni bir gözlükle bakma ihtiyacı ve vakti gelmiştir."