Niğde’de 3 Bin 790 Hastaya Evde Bakım Hizmeti Yapıldı

Niğde’de 3 Bin 790 Hastaya Evde Bakım Hizmeti Yapıldı
Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde bakım hizmetleri kapsamında 3 bin 790 hastaya hizmet sunuyor.Niğde Halk Sağlığı Müdür vekili Dr. Ertan Değirmencioğlu, Evde Sağlık Hizmetleri biriminin bugüne kadar toplam 3 bin 790 Hasta...

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde bakım hizmetleri kapsamında 3 bin 790 hastaya hizmet sunuyor.

Niğde Halk Sağlığı Müdür vekili Dr. Ertan Değirmencioğlu, Evde Sağlık Hizmetleri biriminin bugüne kadar toplam 3 bin 790 Hasta müracaatı kabul edildiğini ve bin 071 hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı sağlık kuruluşuna gitmekte zorlanan hastalara evlerinde hizmet verdiklerini ifade eden Dr. Değirmencioğlu, “hastalarımızın muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini evlerinde vererek destek olduklarını söyledi.

Müdür Değirmencioğlu yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “Sürekli gelişen dünyamızda sağlık hizmetlerinin üstlendiği görevler de değişmekte olup bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diye tanımladığımız sağlığın her yönden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yalnızca tedavi edici değil koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır. Aynı zamanda ortalama yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların da artmasına yol açmıştır. Özellikle kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen erken ve geç komplikasyonlarda hastaların hastane yataklarında uzun süre kalmalarına bağlı olarak sosyal ve psikolojik rahatsızlıkları da ortaya çıkmakta, bu kişilerin taburcu edilmelerinden itibaren evde bakımlarının da nasıl sağlanacağı ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Değişik nedenlerle yatalak veya ağır özürlü hastalar sağlık kuruluşlarına ulaşmakta çok büyük güçlükler yaşamaktadır. Evde Sağlık Hizmetleri bu sorunları azaltmak, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ifade etmektedir. Evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir” dedi.

Değirmencioğlu, “Koordinasyonu Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde olmak üzere ilgili tüm hastaneler ve aile hekimleriyle birlikte hizmet verilmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimizce bugüne kadar toplam 3 bin 790 hasta müracaatı kabul edilmiş olup, halen bin 071 hastaya hizmet sunumu devam etmektedir” diye konuştu.

Evde Sağlık Hizmetine Kimler Başvurabileceğini anlatan Değirmencioğlu, “Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar Örneğin; felç, Alzheimer, demans, obezite vb., Ağır özürlü kişiler, Terminal dönem kanser hastaları, İleri derece kas hastaları, Ağır KOAH hastaları, Yeni doğanlarda fototerapi ihtiyacı olanlar, Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir” şeklinde konuştu.

Başvuru koşullarıyla ilgili bilgi veren Müdür Değirmencioğlu, “Niğde Evde Sağlık Hizmetlerine başvuru için hasta veya yakınları tarafından “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” ile ve www.nhsm.gov.tr ve Müdürlüğün telefonundan yapılabilir. Ayrıca Türkiye genelinde geçerli olan 444 38 33 nolu telefon hattından mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve THS Şube Müdürlüğü bünyesindeki koordinasyon merkezine veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak veya doğrudan başvuru, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi veya Aile Hekimleri aracılığı ile yapılabilir. Evde sağlık hizmeti randevu sistemiyle mesai saatleri içerisinde hizmet verir ve ücretsizdir. Evde sağlık hizmetleri biriminin görevleri arasında hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde kişinin bulunduğu ev ortamında hizmet verilmesi,

Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,

Gerektiğinde uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,

Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, Hastanın ve ailesinin bilgilendirilmesi, Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme, Ağız ve diş sağlığı hizmetleri (Bu hizmet sadece Niğde merkezde devam etmektedir.) Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanması" şeklinde konuştu.