Mimarlar ve Tabiplerden pandemi sürecinde makale yarışması

Mimarlar ve Tabiplerden pandemi sürecinde makale yarışması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından  "Kentler ve Salgın İle Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı" başlığı ile bir Makale Yarışması düzenleneceği açıklandı.

COVİD 19 la mücadele devam ederken, bir yandan da kentleşme ve sağlık politikalarının bir arada tartışılması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından  "Kentler ve Salgın İle Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı" başlığı ile iki aşamadan oluşan bir Makale Yarışması düzenlenmektedir. 

Covid-19 Pandemisinin halk sağlığı açısından hazırlıksız yakaladığı kentlerde;  yapıların, mahallelerin ve yapılı çevrenin tamamının niteliği, halk sağlığını doğrudan etkileyen etmenleri oluştururken, salgın ile mücadelede bu etmenlerin üretim süreçleri ve ilişkileri üzerine etraflıca düşünmek ve kolektif bir fikir üretimi sürecini organize etmek üzere düzenlenen  makale yarışmasında; 

Mekânsal planlama ve tasarım disiplinleri içinde kentlerin, mahallelerin ve yapıların halk sağlığı açısından yeniden nasıl ele alınabileceği, sağlıklı ve yaşanabilir mekânların herkesi kapsayan ve herkes tarafından hakça erişilebilir olmasını sağlayacak kentsel ve mimari müdahalelerin neler olabileceğini sorgulayarak, bunlara ilişkin eleştirel ve yaratıcı fikirlerle alternatif bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Multidisipliner bir çalışma olan Makale yarışmasında seçici bilim kurulunda mimarlar, halk sağlıkçıları, şehir plancıları, peyzaj mimarlığı ve sosyoloji  disiplininden temsilciler bulunmakta.Makale yarışması hakkında detaylı bilgi ve şartnameye makale.mimarlarodasiankara.org  adresinden ulaşılabilir. Makale yarışması Mimarlar Odası’na üye, lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencilerine açık olup, Mimarlık öğrencilerinin şehir planlama, peyzaj mimarlığı, tıp fakültesi, sosyal bilimler vd. bölümlerin öğrencileriyle birlikte ekip çalışması yapmaları önerilmektedir.

whatsapp-image-2020-04-21-at-14-13-04.jpeg