Mehmet Emin Sofuoğlu’ndan 15 tatil uyarısı

Mehmet Emin Sofuoğlu’ndan 15 tatil uyarısı
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi. Sofuoğlu açıklamasında öğrencilere de 15 günlük tatil boyunca hem...
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi. Sofuoğlu açıklamasında öğrencilere de 15 günlük tatil boyunca hem iyi dinlenmeleri ve eksik oldukları konularda çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Sofuoğlu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğretmen ihtiyacına karşı yaşanan mağduriyetlerle bazı eğitim kurumlarında öğretmen ve yöneticilere karşı uygulanan şiddet, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği, yönetici görevlendirmelerinde yaşanan bazı olumsuzlukların dışında çok ciddi sorunların yaşanmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te de yapılan değişiklikle öğrencilere kılık kıyafet dayatmasının kaldırılması son derece önemli bir adım olduğunu ve bir yasağın daha tarihe karıştığını kaydeden Sofuoğlu, “Kamu personelini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte de acilen değişiklikler yapılarak, sivil itaatsizlik gerekçelerimizden olan erkek kamu çalışanlarına da kılık ve kıyafet dayatmalarından vazgeçilmelidir” dedi.

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALIDIR

Şubat ayında 15 bin öğretmen ataması yapılacağını kaydeden Sofuoğlu, “Ara dönemde 15 bin öğretmen ataması azımsanacak bir rakam olmamakla birlikte, öğretmen ihtiyacı dikkate alındığında bunun yeterli olmayacağı açıktır. 15 bin yeni öğretmen atamasının 100 bine çıkarılması için imkânlar zorlanmalı ve öğretmen açığı nedeniyle yaşanan problemlerin önüne geçilmelidir” şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan tüm kararların hayata geçirilmesini talep ederken, “Sadece temel eğitimde değil, yükseköğretim de dahil, eğitim ve öğretimin her kademesinde demokrasilerde ve çoğulcu bir yapıda olmaması gereken ve gerçekte herhangi bir etki de oluşturmayan ideolojik endoktrinasyonun sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu düşünmeyi ve farklılıklara saygıyı, empatiyi hedefleyen bir müfredat değişikliği zorunludur” dedi.

Kamu kurumlarında yapılan her nöbet görevinin bir karşılığı bulunduğuna dikkat çeken Sofuoğlu, “Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir’ şeklindeki haklı talebimiz karşılanmalıdır” diye konuştu.

Uzun süredir öğretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapılmadığına da dikkat çeken Sofuoğlu, “Hâlâ 10 TL’nin altında olan ek ders birim ücreti, iki katına çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda artırılmalıdır” dedi.

OKULLARIN BÜTÇE SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRİLMELİDİR

Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük engel olan okulların bütçe sorununun; öğretmeni, yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirdiğini aktaran Sofuoğlu, “Bundan en fazla zararı yine okul yönetimleri görmektedir. Şûrada alınan kararın gereği yerine getirilmeli, merkezi bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, okullarda tahsildarlık dönemi artık sona erdirilmelidir” diye konuştu.

KARMA EĞİTİM MECBURİYETİ

Karma eğitim konusunda da açıklama yapan Sofuoğlu şunları söyledi: “Avrupa’da sorgulanan ve bilimsel araştırma sonuçlarıyla da yüzyılın pedagojik yanlışı olarak nitelendirilen karma eğitim mecburiyetine son verilmelidir. 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nda yer alan, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır’ ibaresi değiştirilmeli, karma eğitim dayatması yerine, demokratik, veliye ve öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır.”

TATİL İYİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Başarılı olmak için aylardır ter döken öğrencilerin 15 günlük ara tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Sofuoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Öğrencilerimiz hem dinlenmeli hem de eksik oldukları alanlarla ilgili çalışmalar yapmalı, en önemlisi de fırsat buldukça bol bol kitap okumalıdır. Karnelerin öğrencilerin şahsında aynı zamanda veliye de verildiği gerçeği unutulmalı ve karne dolayısıyla öğrencilere hiçbir şekilde baskı yapılmamalıdır. Başta öğretmenler olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyor, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz.”