'Kaçak Saray' Yine Mahkemelik!

'Kaçak Saray' Yine Mahkemelik!
Ankara Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 'Saray'a devredilmesi kararına sert tepki gösterdi.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda, Atatürk Orman Çiftliği'nin, Başbakanlık'a ayrılan...

Ankara Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 'Saray'a devredilmesi kararına sert tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda, Atatürk Orman Çiftliği'nin, Başbakanlık'a ayrılan belediye hissesinin, Cumhurbaşkanlığı adına tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden, “AOÇ arazilerinin Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışı ihlal edilerek, parsel parsel yapılan tüm tahsislerine dava açmayı bir borç biliyoruz” açıklaması geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin olağanüstü toplantısında görüşülen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kullanımına yönelik daha önce Başbakanlığa tahsis edilen 8 dönümlük AOÇ arazisi, bu kez Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilince, Mimarlar Odası Ankara Şubesi de olağanüstü Meclis kararını yargıya taşıma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "AOÇ arazilerinin Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışı ihlal edilerek, parsel parsel yapılan tüm tahsislerine dava açmayı bir borç biliyoruz" dedi.

“8 dönümlük AOÇ arazisinin Başbakanlığa tahsisine ilişkin açtığımız davanın mürekkebi kurumadan, aynı alanın Saraya devredilmesi de hukuksuzdur” diyen Candan şöyle devam etti:

"Atatürk Orman Çiftliği alanları ile ilgili yapılan tüm devirler hukuksuzdur, ister başbakanlığa yapılsın, ister Cumhurbaşkanlığına hepsi hukuksuzdur. 5659 sayılı AOÇ Müdürlüğü Kuruluş kanunu ek maddesine göre ‘Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen araziler, Büyükşehir Belediyesince hiçbir şekilde maddede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen amaca aykırı kullanımlara teşebbüsün ve/veya kullanımın tespiti halinde bu arazilerin intifa ve/veya işletme hakkı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne derhal iade edilir.’ denilmektedir. Bu nedenle Saraya yapılan tahsis hukuk dışıdır, acilen 8 dönümlük arazi AOÇ Müdürlüğüne devredilmelidir.

Atatürk Orman Çiftliği alanlarının hangi amaçla kullanılacağı bellidir.5659 sayılı AOÇ kanuna göre özel kanun çıkartılmadan yapılan tüm devirler geçersizdir. Kanunsuz yapılan devir ve tahsislerle ilgili, büyük dava hazırlığımız başladı. Bu hukuksuz uygulamaları gerçekleştirenler, yargı önünde hesap vereceklerdir.”