İlk kez bir ilçe merkezi karantinaya alındı

Artvin Umumi Hıfzıssıha Kurulu, oy birliğiyle Artvin'in Borçka ilçe merkezinin karantinaya alınmasına karar verdi. Bu uygulamayla birlikte ilk kez bir ilçe merkezi karantinaya alınmış oldu.

Yayınlanma:
Güncelleme: 02 Nisan 2020 11:27
İlk kez bir ilçe merkezi karantinaya alındı

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplandı. Toplantıda, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık Köyünün 2 Nisan saat 24:00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

Daha önce köyler, mahalleler ve bazı apartmanlar karantinaya alınmıştı. Ancak bu kararla birlikte ilk kez bir ilçe merkezi karantinaya alınmış oldu.

Toplantıda, oy birliği ile alınan kararlar şöyle:

İlimiz Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık Köyünün 02.04.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına, bu kapsamda;

• Karantinaya alınan bölgelerde sosyal mesafenin (en az 1.5 mt.) korunmasına,

• Kamu, Özel ve Umuma açık hertürlü yerde en fazla 2 şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına,

• Borçka Kaymakamlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,

• Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin Kaymakamlıkça alınmasına,

• Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına,

Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına,

Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri vb hertürlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına,

Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanması hususunda sorumluklarına ve görevlendirilmelerine,

Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına,

Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka’da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine,

İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 mt.) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmesine,

27 Mart 2020 tarih ve 12 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının Halk ve Semt pazarlarıyla ilgili alınan kararlara aşağıdaki hükümlerin eklenmesine;

• Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenmesine,

• Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkışların ayrı ayrı koridorlardan yapılmasına,

• Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesine,

• Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına,

• Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmasına,

• Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturularak bu noktalarda bekleyecek vatandaşlar için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına,

• Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına karar verildi.

Kararın Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesi gerektiği belirtildi.