Hakimliğe Geçiş Sınavında Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Hakimliğe Geçiş Sınavında Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
2012 yılı Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavındaki kopya skandalına ilişkin bilirkişi raporuna ulaştı.Sözcü'nün haberine göre;Adaylara ait kitapçıkların, iki ayrı yazılım ile incelenmesi sonucu hazırlanan raporda, sınavda...

2012 yılı Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavındaki kopya skandalına ilişkin bilirkişi raporuna ulaştı.

Sözcü'nün haberine göre;

Adaylara ait kitapçıkların, iki ayrı yazılım ile incelenmesi sonucu hazırlanan raporda, sınavda ilk iki dereceyi paylaşan AKP’li çift Ahmet K ve Nalan K için, “Sınavda en yüksek puan alan ilk iki kişi evli bir çifttir. Bu çiftlerden Nalan K, 8 matematik sorusundan hiç birini soru kitapçığı üzerinde çözümünü göstermeden tamamını doğru olarak cevaplandırdığı görülmüştür. Ahmet K ise, 8 matematik sorusundan iki tanesini soru kitapçığı üzerinde çözümünü göstermemiş ve soruların tamamını doğru cevaplandırmıştır. Bu iki adayın cevap örüntüleri arasında oldukça yüksek sayıda aday ile benzerlik olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu iki adayın 140 sorudan 130′ar tane doğru cevapları ve 10′ar tane yanlış cevapları bulunmaktadır. 10 adet yanlış cevaplardan 7 tanesi her iki aday için de aynı soruların aynı seçeneklerinde eşleşmiş oldukları görülmüştür. Bu nedenle her iki aday açısından da sınav sorularını önceden elde ettiklerine ve kullandıklarına dair kuvvetli şüphe oluşmuştur” denildi.

İki ayrı yazılımla kopyacılar belirlendi

Ankara Başsavcılığınca yürütülen 2012 yılı Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Sınavına ilişkin soruların sızdırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan 10 Şubat 2015 tarihli bilirkişi raporuna Sözcü ulaştı. Adayların cevap örüntülerinin incelenerek, çoktan seçmeli sınavlarda kopya girişimi olup olmadığının tespiti amacıyla incelenen kitapçıklarla ilgili raporun hazırlanması için önce iki birey arasındaki ortak yanıtların sayısı belirlenerek, bu kişilerin yetenek düzeyleri de dikkate alınarak, ne kadar ortak yanıt beklenebileceği hesaplandı. Daha sonra, beklenen ortak yanıtlar ile gözlemlenen ortak yanıtlar arasındaki farkların incelendiği raporda, bu hesabın, incelenmek istenen bireyler arasında oluşturulan tüm çiftler üzerinde de yenilenip, her çift için bir fark değerinin de hesaplandığı kaydedildi. Böylece, tesadüf eseri gözlemlenebilecek farklardan daha büyük olan farkların kopya şüphesi yarattığı ifade edilen raporda, Catcher isimli yazılımın adayların hangi seçeneği (doğru ya da yanlış) işaretlediklerini, Copy Detect’in ise adayların hangi sorulara doğru, yanlış ve boş yanıtlar verdiklerini belirlediği anlatıldı.

Matematik soruları detaylı incelendi

Raporda, kullanılan her iki yazılımın da her bir adayın cevap örüntüsünün kaç farklı adayla tesadüfün ötesinde bir ölçüde örtüşme gösterdiğini tespit ettiği belirlenerek, buna göre kopya çektiği şüphesi oluşan adayların listelendiği ifade edildi. Benzerliğin her iki yazılımda da tespit edilmesi halinde adayların şüpheli bulunduğu kaydedilen raporda, ayrıca sınavdan 70 ve üzerinde puan alanların soru kitapçıklarının da incelendiği belirtildi. Raporda, özellikle soru kitapçığında bulunan 8 matematik sorusunun nasıl çözüldüğü üzerinde inceleme yapıldığı, belirli işlemler yapmayı gerektiren bu soruların, yalnızca zihinden çözülmesinin mümkün olmadığının değerlendirildiği ifade edildi.

Hiç çözüm yapmadan doğruyu bulmuşlar

Adaylardan bazılarının soru kitapçıklarında doğru cevapladıkları matematik sorularının çözümlerinin bulunmadığı, hatta bazılarında hiç bir işaretlemenin dahi yer almadığı belirtilen raporda, bu adayların kaç soruyu doğru yanıtladıklarının belirlendiği kaydedildi. Raporda, inceleme konusu sınavın, yanlışların doğruları götürmediği bir sınav olduğu, dolayısıyla adayların soruyu çözemese de bir cevap vermesinin beklendiği, 5 seçenekli çoktan seçmeli bir sınavda bu şekilde verilen bir yanıtın doğru olma oranının 0.20 olduğu bildirildi. Buna göre hiç bir sorunun doğru cevabını bilemeyen bir adayın bile yaklaşık 2 soruyu doğru cevaplamasının beklendiği ancak kaydedilen raporda, kitapçıklar incelenerek her bir adayın kaç soruyu çözümünü yaparak, kaç soruyu ise tesadüfen doğru tutturduğunun hesaplandığı ifade edildi.

57 şüpheli var

Raporda, 3 ve daha fazla matematik sorusunu rastgele yanıtlayan adayların, tutturduğu doğru sayısına göre yanıtları önceden alıp almadıkları yönünde tespite ulaşıldığı, her iki yazılım programının da cevapları arasında benzerlik tespit ettiği kişilerin şüpheli olarak belirlendiği anlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda, soruları önceden aldıkları yönünde “kuvvetli şüphe” oluşan aday sayısının 44, sadece şüphe oluşan aday sayısının ise  13 olarak belirlendiği ifade edilen raporda, toplam 57 kişi arasındakilerin 39′unun halen hakim savcı olarak görev yaptıkları kaydedildi.

AKP’li evli çiftin yanlış cevapları bile aynı

Raporda, Merzifon Belediye’sinin AKP’li Meclis üyesi olduğu ortaya çıkan ve sınavda ilk iki dereceyi paylaşan evli çiftler Nalan K ve Ahmet K. için şöyle denildi:

“Sınavda en yüksek puan alan ilk iki kişi evli bir çifttir. Bu çiftlerden Nalan K, 8 matematik sorusundan hiç birini soru kitapçığı üzerinde çözümünü göstermeden tamamını doğru olarak cevaplandırdığı görülmüştür. Ahmet K ise, 8 matematik sorusundan iki tanesini soru kitapçığı üzerinde çözümünü göstermemiş ve soruların tamamını doğru cevaplandırmıştır. Bu iki adayın cevap örüntüleri arasında oldukça yüksek sayıda aday ile benzerlik olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu iki adayın 140 sorudan 130′ar tane doğru cevapları ve 10′ar tane yanlış cevapları bulunmaktadır. 10 adet yanlış cevaplardan 7 tanesi her iki aday için de aynı soruların aynı seçeneklerinde eşleşmiş oldukları görülmüştür. Bu nedenle her iki aday açısından da sınav sorularını önceden elde ettiklerine ve kullandıklarına dair kuvvetli şüphe oluşmuştur”