Gök, Kentsel Dönüşümü Meclis'e Taşıdı!

Gök, Kentsel Dönüşümü Meclis'e Taşıdı!
Levent Gök, Bakanlar Kurulu 'Kentsel Dönüşüm' ilanını Meclis'e taşıdı.CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Bakanlar Kurulu'nun aldığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına dayalı uygulamalara tepki gösterdi. Gök,...

Levent Gök, Bakanlar Kurulu 'Kentsel Dönüşüm' ilanını Meclis'e taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Bakanlar Kurulu'nun aldığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına dayalı uygulamalara tepki gösterdi. Gök, Yeni bir Bakanlar Kurulu oluşumu beklenmeden, Ankara'da 4 ilçe ve 8 mahallede giderayak bağlayıcı kararlar alınmasının yarattığı endişe ve kuşkuların giderilmesi için uygulamaların durdurulmasını ve yeni hükümetin iradesine bırakılmasını istedi.

Levent Gök'ün konu ile ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle; "23 Haziran 2015 Tarihli ve 29395 Sayılı Resmî Gazete; Ankara İli, Çankaya İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7735 sayılı, Ankara İli, Çankaya İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7736 sayılı , Ankara İli, Çankaya İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7737 sayılı, Ankara İli, Çankaya ve Mamak İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7738 sayılı, Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7739 sayılı, Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7740 sayılı, Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7741 sayılı,

Ankara İli, Gölbaşı ve Etimesgut İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında 2015/7742 sayılı Bakanlar Kurulu kararları yer almış olup alınan yukarıda anılı Bakanlar Kurulu kararlarının eki kararlar uyarınca, karar ekinde krokilerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiş bulunmaktadır. 23 Haziran 2015 tarih ve 29395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının muhtelif tarih ve sayılı yazıları üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre 15.06.2015 tarihinde alındığı ifade olunmuştur. Alınan Bakanlar Kurulu kararları ile kararlar kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırları içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 2015/7735 sayılı kararı Ankara Çayyolu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.

Bu bağlamda;

1-Seçimlerden hemen önce, kamuoyunun çok hassas olduğu konularda ve büyük bir duyarlılıkla ağaçlandırılmasına aktif katkıda bulunduğu alanların alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olması bu alanların parsel parsel satılması anlamını içermediğini söyleyebilir misiniz? Bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

2-Çayyolu Ankaralılar Caddesi çevresindeki sağlı sollu alanda ne yapılacaktır? Proje tasarımında neler üzerinde durulmuştur?

3-Nazım İmar Planındaki değişikliğe göre, Yiğitler ve Temsa Sitelerinin arkasına düşen alanda yer alan üzeri örtülü dere yatağı ve metro güzergahı ile ilgili tasarımınız nedir?

4-Nazım İmar Planı Değişikliğine konu olan bölge parkı ve rekreasyon alanına ilişkin arka plan ayrıntısı nedir?

5- Spor, sosyal kültürel faaliyetlerin yapılabileceği aktif yeşil alanlar, açık spor ve oyun alanları, kurslar, gezinti alanı, hanımlar lokali kır gazinosu gibi değişiklikler bir ihtiyacı ifade etse de kamu oyunu en çok rahatsız eden park ve rekreasyon alanında yüksekliğin serbest bırakıldığı bir yapılaşma başlatılacağı iddiası doğru mudur? Bu konuda ivedi bir açıklama yapacak mısınız?

6-Üzerinde yapı bulunmayan ormanlık alanın parsellenerek satışa sunulacağı iddiası doğru mudur? Doğru değilse bu doğrultuda dönüşüm proje ve tasarımlarının, plan hedeflerinin halk tarafından kolayca anlaşılabileceği bir açıklama yapılması için ilgililere talimat verecek misiniz?

7-Yeni bir siyasal iktidarın gündemde olduğu içinde bulunduğumuz günlerde, görevi sona ermiş, yeni bir bakanlar kurulu teşkil oluncaya kadar göreve devam etmekte olan istifa etmiş bir Bakanlar Kurulu'nun Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 8 mahallede kentsel dönüşüm kararları alıp uygulamaya koyarak yurttaşları endişe ve kuşku girdabına sürüklemesinden umulan bir toplumsal yarar var mıdır? Varsa nedir, kamu oyuna açıklar mısınız?

8-Ankara'nın Çankaya, Mamak, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 8 mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanlarıyla ilgili uygulamaların durdurularak kurulacak yeni Bakanlar Kurulunun iradesine bırakılmasını sağlayacak mısınız?"